Våra författare

Natur & Kultur är en affärsdrivande stiftelse, vars mål är att motverka fördomar och inskränkthet. Därför har vi inget ägarkapital som åberopar maximal avkastning, utan kan agera oberoende och långsiktigt. Förutom värdegrunden och stiftelseformen är istället våra författare de verkliga tillgångarna. Vill du läsa mer om våra fantastiska författare så finns de samlade här i bokstavsordning, sorterade på efternamn.

Hitta författare

H

Anders Haag
Kerstin Haase
Patrik Hadenius
Isobel Hadley-Kamptz
Lena Hædde
Dorothee Haentjes
Bo Hagberg m fl
Barbro Hagberg-Persson
Maria Hagblad
Charlotte Hage
Marika Hagelthorn
Frans Hagerman
Klaus Hagerup
Tore Hagman
Birthe Hagström
Helena Hagström
Caroline Hainer
Fibben Hald
Gunilla Halkjær Olofsson
Pia Hall
Klas Hallberg
Kristin Hallberg
Åke Hallberg
Oskar Hallbert
Gunilla Halldén
Nils Hallén
Carl Fredrik Hallencreutz
Georg Hallensleben
Yvonne Hallesson
Louise Hallin
Thomas Halling
Anna Hallström
Mohsin Hamid
Kirsty Hamilton
Olof Hammar
Anders Hammarberg
Karl-Erik Hammarberg
Sara Hammarkrantz
Claes-Otto Hammarlund
Hans Hammarskiöld
Magdalena Hammarstedt
Camilla Hammarström
Heather Hammonds
Gabriele Hampel
Annika Hamrud
Anders Hanberger
Terence Hanbury White
Peter Handberg
Martin Handford
Åsa Hanell
Dorte Juel Hansen
Stefan Hansen
Torbjörn Hansen
Thor Hanson
Cecilia Hansson
Helena Hansson
Helena Hansson
Julia Hansson
Roger Hansson
Åke Hansson
Björn Hansson m fl
Eva Hansson Ström
Yuval Noah Harari
Helmut Hark
Jakob Harknäs
Birgit Harling
Aaron Harmon
Ann Harmon
Tove Harnett
Russ Harris
Dick Harrison
Eva Hartell
Gemma Hartley
Ros Mari Hartman
Sven G Hartman
Sven Hartman
Nahid Hassan
Karin Hassan Jansson
Gunillla Hasselgren
Ulla Hasselmark
Per Hasselqvist
Jan Hasselström
Jonas Hassen Khemiri
Nathalie Hassmén
Peter Hassmén
Dan Hasson
Henna Hasson
Teri Hatcher
John Hattie
Tormod Haugen
Steven C Hayes
Jennifer Haythorpe
Honor Head
Seamus Heaney
Georgia Heard
Agneta Hebbe
Pia Hed Andersson
Bo Hedberg
Johanna Hedenberg
Agneta Hedenfalk
Uriel Hedengren
Björn Hedensjö
Hans Hederberg
Ulla-Carin Hedin
Helena Hedlund
Ragnar Hedlund
Stina Hedlund
Annalena Hedman
Christina Hedman
Erik Hedman
Sara Hedrenius
Karl Erik Hedström
Börje Heed
Sven Åke Heed
Helene Hegemann
Ida Heiberg Solem
Jeanette von Heidenstam
Mia Heikkilä
Hans Heikne
Eva Helén
Monika Helgesson
Nina Helgevold
Hans-Eric Hellberg
Tina Hellberg
Maria Hellbom
Siri Helle
Bertil Helleberg
Anna Hellekant
Terje Hellesø
Joanna Hellgren
Johnny Hellgren
Lars Hellgren
Hanna Hellquist
Linda Hellquist
Lennart Hellsing
Hans Hellsten
Jenny Hellström Ruas
Elisabeth Helms
Johan Heltne
Elizabeth A. Hembree
Ernest Hemingway
Gertrud Hemmel
Kirsti Hemmi
Klaus Ferdinand Hempfling
Carolyn Henderson
Carl Hendrick
Lena Henning
Bengt Henricsson
Oskar Henrikson
Birgitta Henriksson
Karin Henriksson
Lisa Henriksson
Maja-Maria Henriksson
Alastair Henry
Frank Herbert
Jörgen Herlofson
Magnus Hermansson Adler
Vanja Hermele
Sighsten Herrgård
Katarina Herrlin
Katarina Herrlin
Ralph Herrmanns
Fredrik Hertzberg
Hesiodos
Christina Hesselholdt
Amanda Hesser
Madeleine Hessérus
Anna Hessle
Carolin Heyer
Lena E Heyman
Birgitta H-Holmberg
Gillian Higgins
Johanne Hildebrandt
Kaj Hildingson
Lars Hildingson
Barbro von Hilgers
Erika B. Hiliard
Tony Hillerman
Stig Hillerström
James Hillman
Johan Hilton
Åsa Hirsh
John Hirst
Ulrika Hjalmarson Neideman
Sara Hjelm
Simon Hjort
Sofi Hjort
Daniel Hjorth
Vigdis Hjorth
Elisabeth Hjortvid
Cara Hobday
E T A Hoffman
Dag Hofoss
Bjørn Hokland
Britta Holle
Katarina Hollertz
Holm
Annika Holm
Elin Holm
Ingvar Holm
Johanne Lykke Holm
Kristina Holm
Morgan Holm
Ulla Holm
Barbro Holm Ivarsson
Björn Holmberg
Eva Holmberg
Johan Holmberg
Karin Holmberg
Kerstin Holmberg
Bure Holmbäck
Hans Holmén
Anders Holmer
Per Holmer
Björn Holmgren
Bo Holmgren
Ola Holmgren
Hans Holmgren Ording
Sofia Holmlund
Ninni Holmqvist
Petter Holmqvist
Kristina Holmqvist Gattario
Sven Holmstrand
Bo Holmström
Bodil Holmström
Britt Maria Holtz
Déborah Holtz
Homeros
Lara Honos-Webb
Chloe Hooper
Robert H. Hopcke
Anne-Christine Hornborg
I. A. Horowitz
Andy Horsley
Joshua Horwitz
Richard Hough
Alex Howes
Kerry Howley
Yu Hua
Monica Hughes
Ted Hughes
Annie Huldén
Lars Huldén
Märit Huldt
Ingeborg Hull
Agneta Hult
Kristine Hultberg
Lars J Hultén
Lena Hultgren
Magdalena Hulth
Sonja Hulth
Jöran Hultman
Sara Hultman
Kay Humphries
Cattrin Hurtig
Lennart Husén
Alex Hutchinson
Philip Hwang
Lillemor Hvitfeldt
Lars-Christer Hydén
Margareta Hydén
Ulrica Hydman-Vallien
Frida Hyvönen
Nils Håkanson
Björn Håkanson
Björn Håkansson
Gunilla Håkansson
Jan Håkansson
Michael Håkansson
Elin Hägg
Birgit Häggkvist
Gun Hägglund
Ulla Hägglund
Ingrid Häggström
Maria Hälleberg Nyman
Peder Hällgren
Berit Härd
Annika Härenstam
Fanny Härgestam
Karin Högberg
Åke Högberg
Anna Höglund
Björn Höglund
Fredrik Höglund
Kerstin Högstrand
Linda Höidal
Torleiv Høien
Dan Höjer
Staffan Höjer
Friedrich Hölderlin
P. Hölzel
W. Hölzel
Walter Hörsch