Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Våra författare

Natur & Kultur är en affärsdrivande stiftelse, vars mål är att motverka fördomar och inskränkthet. Därför har vi inget ägarkapital som åberopar maximal avkastning, utan kan agera oberoende och långsiktigt. Förutom värdegrunden och stiftelseformen är istället våra författare de verkliga tillgångarna. Vill du läsa mer om våra fantastiska författare så finns de samlade här i bokstavsordning, sorterade på efternamn.

Hitta författare

H

David H. Barlow
David H. Barlow är professor emeritus i psykologi och psykiatri, grundare av och tidigare chef för Center for Anxiety and Related Disorders vid Boston University samt en av världens främsta psykoterapiforskare.
Kate H. Bentley
Anders Haag
Anders Haag arbetar som journalist på Svenska Dagbladet. Frågor om gemenskap och ensamhet, om att höra till och om frihet, om utanförskap och om att vara innanför, samt meningssökande och desillusion är fortfarande i hög grad levande för honom.
Magnus Haake
Magnus Haake är docent i kognitionsvetenskap vid Lunds universitet och verksam i forskargruppen Educational technology group.
Patrik Hadenius
Patrik Hadenius är en flitigt anlitad föreläsare, moderator, skribent och en välkänd entreprenör i tidningsbranschen. Han har varit chefredaktör för Språktidningen och Forskning & Framsteg och har grundat tidningarna Modern Psykologi, Tidningen Väder och Modern Filosofi.
Isobel Hadley-Kamptz
Lena Hædde
Bo Hagberg m fl
Barbro Hagberg-Persson
Maria Hagblad
Maria Hagblad arbetar som hem- och konsumentkunskapslärare i Sala kommun. Hon är även ämnesspanare för Lärarnas Riksförbund.
Lennart Hagerfors
Frans Hagerman
Birthe Hagström
Birthe Hagström är förskollärare, speciallärare och fil.dr i pedagogik. Hon började arbeta inom förskolan för fyrtio år sedan, gick vidare till barnspsykiatrin och arbetar nu som utvecklingsledare för ett samverkansarbete (ALMA) mellan Malmö stad och Hälso- och sjukvården kring föräldrar med psykisk ohälsa och deras små barn.
Helena Hagström
Caroline Hainer
Caroline Hainer är journalist och författare, uppvuxen i Stockholmsförorten Hagsätra. Hon romandebuterade 2013 med Inte helt hundra , en rapp och rolig relationsroman i Stockholmsmiljö.
Johan Hakelius
Fibben Hald
Klas Hallberg
Klas Hallberg började som professionell föreläsare vid tjugofyra års ålder och har under snart tio år föreläst för drygt femtiotusen människor om hur man kan få ut mer av vardagen. Han har tidigare skrivit två böcker som köpts av mer än hundratusen svenskar.
Kristin Hallberg
Oskar Hallbert
Oskar Hallbert (f. 1980) debuterar hos Natur & Kultur med Alltför ofta Sami .
Gunilla Halldén
Nils Hallén
Nils Hallén är jurist, och numera verksam i sitt eget företag som rekryteringskonsult och utbildare i kompetensbaserad rekrytering. Han är även kursansvarig på Södertörns högskola, samt föreläser vid Stockholms universitet.
Yvonne Hallesson
Yvonne Hallesson är forskare och lektor i svenska språket med didaktisk inriktning vid Uppsala universitet. Hon forskar bland annat om elevers läs- och skrivutveckling.
Thomas Halliday
Anna Eva Hallin
Anna Eva Hallin är leg logoped och forskare på Karolinska Institutet inom språk-, läs- och skrivutveckling samt språksvårigheter hos barn och ungdomar. Hon har sin kliniska tjänst på Röstkonsultens logopedmottagningar.
Louise Hallin
Louise Hallin är leg. psykoterapeut, barnmorska och har en specialistutbildning i barn- och ungdomspsykiatri. Hon är välinformerad, välformulerad och har förmåga att förmedla kunskap och fakta på ett konkret och humoristiskt sätt.
Gunnar Hallingberg
Anna Hallström
Mohsin Hamid
Mohsin Hamid, född 1971, växte upp i Pakistan och flyttade till USA och läste vid Princeton och Harvard. Den ovillige fundamentalisten blev hans internationella genombrott och har filmatiserats i regi av Mira Nair.
Kirsty Hamilton
Anders Hammarberg
Anders Hammarberg är beteendevetare, leg. psykoterapeut och medicine doktor vid Karolinska institutet. Han kombinerar forskning, utbildning och kliniskt arbete bl.a. inom specialiserad beroendevård och företagshälsovård.
Karl-Erik Hammarberg
Sara Hammarkrantz
Sara Hammarkrantz är journalist sedan 20 år, med psykologi som specialområde, numera frilansskribent och redaktör. Hon har studerat positiv psykologi vid Middlesex University i London.
Claes-Otto Hammarlund
Claes-Otto Hammarlund är leg. psykoterapeut och f.d. sjukhuspräst. I över 40 år har han varit verksam både i församlingstjänst och i sjukhuskyrkan.
Magdalena Hammarstedt
Heather Hammonds
Annika Hamrud
Annika Hamrud är frilansjournalist och författare. Hon var journalist på Dagens Nyheter i 21 år och har bland annat skrivit Queerkids – och deras föräldrar och Svensk, svenskare – ett reportage om Sverigedemokraterna.
Kang Han
Han Kang är född i Kwangju, Sydkorea och flyttade till Seoul vid tio års ålder. Fyra månader senare inträffade i hennes forna hemstad den massaker som Levande och döda behandlar.
Peter Handberg
Peter Handberg är författare och översättare och har en av våra dagars mest stilsäkra pennor. Natur & Kultur har givit ut Undergångens skuggor (2007), Kärleksgraven (2008), Släpp ingen levande förbi (2009), Skuggor (2012), Klubb Ibsen (2013) och Den vita fläcken (2015).
Åsa Hanell
Åsa Hanell är journalist verksam i Norrköping.
Dorte Juel Hansen
Gabrielle Hansen
Stefan Hansen
Stefan Hansen är professor i biologisk psykologi vid Psykologiska institutionen, Göteborgs universitet.
Torbjörn Hansen
Thor Hanson
Thor Hanson är författare, biolog och naturvårdare. Han bor med sin familj på en ö i delstaten Washington i USA.
Cecilia Hansson
Cecilia Hansson är poet, översättare och journalist. Hennes senaste bok var Hopplöst, men inte allvarligt: konst och poli­tik i Centraleuropa.
Helena Hansson
Helena Hansson
Julia Hansson
JULIA HANSSON är illustratör utbildad i Stockholm och Tokyo. Billie, Korven och havet är hennes debut.
Roger Hansson
Roger Hansson (född 1967) arbetar som målare, tecknare och skulptör. Roger och har ställt ut konst i Stockholm, Göteborg, Berlin, Milano, Halmstad och Laholm.
Iris Hansson Myran
Iris Hansson Myran är universitetslektor vid Nasjonalt senter for skriveopplæring og skriveforsking i Norge. Hon har en masterexamen i specialpedagogik och lång erfarenhet från praktiken.
Eva Hansson Ström
Marie-Louise Hansson-Stenhammar
Marie-Louise Hansson-Stenhammar är forskare och universitetslektor vid Göteborgs universitet med inriktning mot bildteori. Hennes forskningsintresse rör främst estetiska lärprocesser.
Yuval Noah Harari
Yuval Noah Harari (född 1976) har doktorerat i historia vid University of Oxford och undervisar vid Hebreiska universitetet i Jerusalem. Hans bok Sapiens blev en enorm internationell succé och har sålts till över 30 länder.
Jakob Harknäs
Jakob Harknäs är utbildad högstadie- och gymnasielärare och författare både till digitala och tryckta läromedel inom SO-ämnena.
Cyrille Harmant
Aaron Harmon
Ann Harmon
Tove Harnett
Tove Harnett är lektor i socialt arbete. Hon är verksam som forskare och lärare vid Socialhögskolan, Lunds universitet.
Russ Harris
Russ Harris är läkare och psykoterapeut. Han utbildar inom ACT över hela världen.
Dick Harrison
Dick Harrison är professor i historia vid Lunds universitet och författare till ett stort antal böcker. Han tilldelades år 2000 Augustpriset i fackboksklassen för Stora döden .
Eva Hartell
Eva Hartell är utvecklingsledare i Haninge kommun samt affilierad fakultet Kungliga Tekniska högskolan.
Gemma Hartley
Gemma Hartley är en amerikansk journalist och författare. Med sin debutbok Fed Up – emotional labor, women, and the way forward , som utkom i USA 2018, väckte hon debatt och satte begreppet känslomässigt arbete på kartan.
Ros Mari Hartman
Sven G Hartman
Sven Hartman
Sven Hartman är professor i pedagogik vid Stockholms universitet. Han har under en följd av år arbetat med frågor som gäller den vetenskapliga grunden för lärarutbildning.
Nahid Hassan
Nahid Hassan är krögare sedan 18 år tillbaka och ägare av Shanti-gruppen med sex indiska och bengaliska restauranger i Stockholm. Han är en ambassadör för matkulturen i sitt hemland Bangladesh och har vunnit flera internationella priser för sina restauranger och sitt entreprenörskap.
Karin Hassan Jansson
Karin Hassan Jansson är docent och lektor i historia vid Uppsala universitet. Hennes forskning har huvudsakligen kretsat kring frågor om sexuella relationer, våld och hushåll i Sverige från medeltiden fram till mitten av 1800-talet.
Jan Hasselström
Jan Hasselström är med.dr, specialistläkare i allmänmedicin och klinisk farmakologi, ordförande i Expertrådet för allmänmedicin i Stockholms läns läkemedelskommitté samt distriktsläkare vid Storvretens vårdcentral.
Nathalie Hassmén
Nathalie Hassmén är docent i psykologi och universitetslektor i idrott vid Umeå universitet. Hennes doktorsavhandling behandlade området genus och idrott.
Peter Hassmén
Peter Hassmén är professor i idrottspsykologi vid Umeå universitet och var tidigare professor i idrottspsykologi vid Stockholms universitet. Han undervisar även på Idrottshögskolan.
Dan Hasson
Dan Hasson är forskare och har doktorerat i stresshantering och hälsopromotion vid Uppsala universitet. Han har en docentur i folkhälsa från Karolinska institutet och har varit anknuten forskare vid Stressforskningsinstitutet vid Stockholms universitet.
Henna Hasson
Henna Hasson är företagsekonom och docent i hälso- och sjukvårdsforskning. Hon är verksam vid MMC på Karolinska institutet och som chef för Enheten för implementering och utvärdering på Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin, Stockholms läns landsting.
John Hattie
John Hattie är professor och chef för Melbourne Education Research Institute vid University of Melbourne, Australien, och hedersprofessor vid University of Auckland, Nya Zeeland. Hans bok Synligt lärande – en syntes av mer än 800 metaanalyser om vad som påverkar elevers skolresultat (Natur & Kultur 2014) betraktas som banbrytande.
Jean Hatzfeld
Jon Haug
Jon Haug är specialist i klinisk psykologi vid Psykosomatiska institutet i Oslo och verksam både som forskare och behandlare. Han har disputerat på bokens ämne och tilldelades 2018 den norska psykologföreningens pris för sitt bidrag till den kliniska hälsopsykologin.
Steven C Hayes
Steven Hayes är professor i psykologi vid University of Nevada. Han är världsledande auktoritet inom ACT.
Jennifer Haythorpe
Georgia Heard
Georgia Heard är lärarutbildare, föreläsare, författare, poet och en av grundarna till The Teachers Collage Reading and Writing Project, Columbia University i New York. Hennes specialområde är hur man undervisar i skrivande.
Brita Hebbe
Pia Hed Andersson
(1955-2016) Lågstadie- och speciallärare med lång yrkeserfarenhet och specialkompetens i läs- och skrivinlärning, dyslexi och tal- och språkutveckling.
Bo Hedberg
Johanna Hedenberg
Agneta Hedenfalk
Björn Hedensjö
Björn Hedensjö är psykolog och journalist och arbetade tidigare länge som chef i små och stora organisationer i digitalområdet. Nu är han verksam som psykolog i eget företag.
Hans Hederberg
Andreas Hedfors
Ulla-Carin Hedin
Ulla-Carin Hedin är docent vid institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet.
Helena Hedlund
Helena Hedlund är skådespelerska och dramatiker. Hon debuterade 2018 med Det fina med Kerstin och har sedan utkommit med uppföljarna; Att vara Kerstin och Kerstin, livet och döden .
Magnus Hedlund
Ragnar Hedlund
Stina Hedlund
Annalena Hedman
Annalena Hedman är bosatt i Umeå och varvar skrivande med arbetet som skolbibliotekarie. På Natur & Kultur har hon utkommit med Kronan och Vittran.
Christina Hedman
Christina Hedman är fil.dr och leg logoped vid Stockholms universitet.
Erik Hedman
Erik Hedman är leg. psykolog, med.dr och verksam vid Karolinska Institutet och Stockholms läns landsting.
Sara Hedrenius
Sara Hedrenius är fil.kand i psykologi med vidareutbildning i psykotraumatologi, samt nationellt sakkunnig vid Svenska Röda Korsets enhet för beredskap och krisstöd. Sara överlevde M/S Estonias förlisning 1994 och medverkade i den referensgrupp som granskade Estoniakatastrofen.
Börje Heed
Börje Heed (1921–1996) var kriminalreporter på Aftonbladet mellan 1947 och 1981. Med Brottsplats Stockholm, som sändes under sju år, fick Heed en stor och trogen publik.
Daan Heerma van Voss
Ida Heiberg Solem
Mia Heikkilä
Mia Heikkilä är biträdande professor i pedagogik och verksam som forskningsledare vid Åbo Akademi. Hon driver flera forskningsprojekt och är flitigt anlitad som föreläsare.
Hans Heikne
Hans Heikne, numera pensionerad, har arbetat som lärare i matematik på Hagagymnasiet i Norrköping. Genom åren har han undervisat på många olika gymnasieprogram och har erfarenhet både från ungdomsskolan och Komvux.
Eva Helén
Monika Helgesson
Monika Helgesson arbetar som förstelärare på Åledsskolan.
Nina Helgevold
Nina Helgevold undervisar på grundskollärarutbildningen och masterutbildningen i utbildningsvetenskap vid universitetet i Stavanger.
Maria Hellbom
Elin Helldén
Elin Helldén är gymnasielärare i svenska, retorik och religion.
Siri Helle
Siri Helle (född 1991) är psykolog, författare och föreläsare. Hon fick Lilla Psykologpriset år 2017 för sitt arbete med att sprida psykologisk forskning till en bredare allmänhet.
Joanna Hellgren
Joanna Hellgren (1981) är illustratör och serietecknare, utbildad på Konstfack i Stockholm. Efter att ha bott några år i Paris fick Joanna sina serieböcker (4st) utgivna på franska av Éditions Cambourakis.
Johnny Hellgren
Johnny Hellgren är docent i psykologi och universitetslektor i arbets-och organisationspsykologi vid Stockholms universtitet.
Hanna Hellquist
Linda Hellquist
Linda Hellquist är leg. psykolog och bedriver privat psykoterapiverksamhet med mottagning i Stockholm. Hon håller även föreläsningar, skriver samt skapar appar inom psykologi.
Lennart Hellsing
Lennart Hellsing (f 1919) debuterade som barnboksförfattare redan på 1940-talet och är mångfaldigt prisbelönad för klassiska böcker om Krakel Spektakel, Boken om Bagar Bengtsson och Ägget.
My Hellsing
Jenny Hellström Ruas
Jenny Hellström Ruas drev från 19 års ålder modeföretaget med samma namn i 12 år. Hennes kläder kännetecknas av enkel tidlös design med hög modekänsla.
Johan Heltne
Johan Heltne romandebuterade med Det finns ingenting att vara rädd för 2014. Den kritikerrosade berättelsen om Jona­tans uppväxt inom Livets ord på nittiotalet dramatisera­des också för scen och sattes upp på Uppsala stadsteater.
Elizabeth A. Hembree
Elizabeth A. Hembree är biträdande professor i psykologi vid University of Pennsylvania School of Medicine.
Kirsti Hemmi
Kirsti Hemmi är professor i de matematiska ämnenas didaktik vid Åbo Akademi och gästprofessor vid Uppsala universitet. Hon har i sin forskning fokuserat på bevisföring och argumentation i undervisning, samt läromedels betydelse för kvaliteten i matematikundervisning.
Carl Hendrick
Carl Hendrick är fil. dr i pedagogik på Wellington College i England. I grunden är han engelsklärare.
Harville Hendrix
Oskar Henrikson
Skribenterna, med Oskar Henrikson som huvudförfattare, är alla experter på psykologi och forskning kring ledarskap. De är leg. psykologer eller psykologkandidater och kommer från konsultnätverket Habitud som hjälper ledare, team och individer att välja ut och öva upp nya vanor.
Lisa Henriksson
Maja-Maria Henriksson
Maja-Maria Henriksson bor i Stockholm med sin sambo och två döttrar. Hon är fotograf och bildkonstnär.
Alastair Henry
Alastair Henry undervisar i engelska på Högskolan Väst i Trollhättan.
Jörgen Herlofson
Jörgen Herlofson är specialistläkare i psykiatri och legitimerad psykoterapeut med KBT-inriktning.
Carina Hermansson
Carina Hermansson är fil. dr i pedagogiskt arbete och arbetar som docent vid Institutionen för språkstudier, Umeå universitet.
Magnus Hermansson Adler
Kenneth Hermele
Vanja Hermele
Vanja Hermele är genusvetare och har undersökt jämställdheten i kulturen i tre uppmärksammade rapporter.
Sighsten Herrgård
Katarina Herrlin
Katarina Herrlin är universitetslektor i didaktik med inriktning mot läs- och skriv, samt lärarutbildare vid Linnéuniversitetet. Hon är lågstadielärare och har lång erfarenhet av undervisning i grundskolans tidiga år.
Katarina Herrlin
Katarina Herrlin är universitetslektor i didaktik med inriktning mot läs- och skriv, samt lärarutbildare vid Linnéuniversitetet. Hon är lågstadielärare och har lång erfarenhet av undervisning i grundskolans tidiga år.
Fredrik Hertzberg
Fredrik Hertzberg är doktor i etnologi och universitetslektor vid Stockholms universitet. Hans forskningsintresse är riktat motövergången skola–arbetsliv för ungdomar med utländsk bakgrund, med fokus på identitet, inkludering och exkludering
Christina Hesselholdt
Christina Hesselholdt räknas till en av Nordens mest betydande författare och har utgivit femton prosaböcker sedan debuten 1991. Sällskapet utkom på svenska 2017 och blev en kritikersuccé.
Madeleine Hessérus
Madeleine Hessérus har sedan debuten 1997 skrivit dramatik, novellsamlingar och romanerna ""Till Isola"" (2004) och ""Staden utan kvinnor"" (2011). Madeleine Hessérus böcker har översatts till flera språk och fått lysande recensioner.
Carolin Heyer
Carolin Heyer är lärare, åk 1–7 med inriktning på svenska/SO, och biträdande rektor. År 2009–2010 deltog hon i utbildningsförvaltningens forskningscirkel om lärande bedömning för professor Astrid Pettersson.
Birgitta H-Holmberg
Johanne Hildebrandt
Johanne Hildebrandt är prisbelönt krigsreporter och författare. Hon slog igenom med den bästsäljande trilogin Sagan om Valhalla och skräckromanen Fördömd.
Kaj Hildingson
Kaj Hildingson är journalist och har, förutom att författa läromedel i historia och samhällskunskap, arbetat på Göteborgs-Postens utrikesredaktion, bland annat som Moskvakorrespondent.
Lars Hildingson
Barbro von Hilgers
Barbro von Hilgers är samtalsterapeut och leg. barn- och ungdomsterapeut.
Teci Hill
Stig Hillerström
Johan Hilton
Johan Hilton (född 1977) är författare till två kritikerrosade böcker och journalist på Dagens Nyheter.
Åsa Hirsh
Åsa Hirsh är docent i pedagogik vid Göteborgs universitet. Hon har en mångårig bakgrund som lärare på grundskolan, men arbetar numera med forskning och undervisning inom akademin.
John Hirst
John Hirst (1942-2016) var lektor i historia vid La Trobe University i Melbourne och innehade styrelseposter i olika organisationer inom museiverksamhet, utbildningssystem och republikanism. Han var intresserad av folkbildning, var pedagogiskt progressiv och syntes flitigt i det intellektuella samtalet i sitt land.
Ulrika Hjalmarson Neideman
Ulrika Hjalmarson Neideman är vetenskapsjournalist specialiserad på hälsa och psykologi. Hon arbetar sedan många år som programledare för Kropp & Själ i Sveriges radio P1.
Sara Hjelm
Sara Hjelm är utvecklingsledare i Göteborgs Stad Utbildning.
Dennis Hjelmström
Författaren Dennis Hjelmström är skolchef med lång erfarenhet som både lärare och skolledare inom grundskolan.
Jörgen Hjerdt
Simon Hjort
Simon Hjort är lektor i Linköpings kommun, fil lic i pedagogiskt arbete och leg. lärare. Han arbetar med undervisningsutveckling och handleder såväl lärare som rektorer, och föreläser om effektiv undervisning.
Daniel Hjorth
Daniel Hjorth har givit ut essaysamlingar som Kakafoni och Gränslösa men också antologier som Kaféliv och Krogliv. Han medverkar regelbundet i Svenska Dagbladet och har tidigare varit förläggare på bokförlaget Alba och redaktör för BLM.
Vigdis Hjorth
Vigdis Hjorth (f. 1959) blev välkänd för en svensk publik med succéromanen Arv och miljö (2018), om en arvstvist i en familj.
Bjørn Hokland
Katarina Hollertz
Katarina Hollertz är socionom och arbetar som lärare och forskare på Institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet.
Elin Holm
Elin jobbar på Kunskapsskolan i Norrköping och undervisar i slöjd och bild för åk 6–9. Elin är Arete-meriterad förstelärare och arbetar för att driva utvecklingen av slöjd- och bildämnena inom Kunskapsskolan.
Johanne Lykke Holm
Kristina Holm
Mats Holm
Ulla Holm
Ulla Holm är leg. psykolog, leg. psykoterapeut och docent i pedagogik vid Uppsala universitet med lång erfarenhet som forskare och utbildare. På Natur & Kultur har Ulla Holm givit ut Empati – att förstå andra människors känslor och Det räcker inte att vara snäll – om empati och professionellt bemötande i människovårdande yrken.
Björn Holmberg
Eva Holmberg
Johan Holmberg
Johan Holmberg är leg. psykolog, leg. psykoterapeut, handledare, medlem av MINT ( Motivational Interviewing Network of Trainers ) och anställd på Psykologpartners. Han har lång erfarenhet av behandling, utbildning och handledning inom motiverande samtal och kognitiv beteendeterapi.
Karin Holmberg
Karin Holmberg är född 1981 och utbildad på Handarbets Vänners Skola på Djurgården. Hon rönte stor uppmärksamhet med sin examensutställning våren 2008 där hon broderat landskapsbroderier på färdiga trikåplagg från H&M.
Linnéa Holmberg
Linnéa Holmberg, fil.dr, forskar om fritidshem och arbetar i lärarutbildningen med inriktning mot arbete i fritidshem, vid Stockholms universitet.
Ylva Holmberg
Tiina Holmberg Bergman
Anders Holmer
Anders Holmer är bildkonstnär och arkitekt bosatt i Göteborg. Han skriver och illustrerar humoristiska berättelser fyllda med egenartade och underfundiga karaktärer.
Per Holmer
Hans Holmgren Ording
Sofia Holmlund
Sofia Holmlund är fil. dr i historia vid Stockholms Universitet.
Mikael Holmqvist
Ninni Holmqvist
Kristina Holmqvist Gattario
Kristina Holmqvist Gattario är fil. dr i psykologi.
Sven Holmstrand
Bo Holmström
Legendarisk journalist (född 1938) som jobbat både på Sveriges Television och TV4. Var med när tv-mediet föddes och har under hela sin karriär varit på plats ”när det hände”.
Bodil Holmström
Homeros
Lara Honos-Webb
Lara Honos-Webb är filosofie doktor och klinisk psykolog i Kalifornien, USA. Hon undervisar vid universitetet i Santa Clara i Kalifornien och har presenterat sin forskning såväl nationellt som internationellt, bland annat i boken Så lyfter du fram styrkorna hos barn med ADHD .
Alex Howes
Alex Howes är frilansande illustratör och animatör från London, numera bosatt i Stockholm. Hon har tidigare arbetat med animationer till Fåret Shaun och den Oscarsnominerade filmen Pirates .
Kerry Howley
Kerry Howley är amerikansk författare och skribent. Hon undervisar i kreativt skrivande vid University of Tennessee at Chattanooga och skriver bland annat för The Paris Review, Harper’s och Bookforum.
Yu Hua
Yu Hua föddes 1960 i östra Kina men är idag bosatt i Peking. Med romanen Att leva (1992) fick han sitt stora genombrott och räknas idag till Kinas viktigaste författare.
Charlotta Huitfeldt
Charlotta Lithman har skrivande som yrke, huvudsakligen som reklamskribent. Hon har även skrivit i tidningar som Mama, Family Living, Expressens Leva & Bo, Svenska Dagbladet och Sköna hem.
Märit Huldt
Få matskribenter har betytt så mycket för så många som Märit Huldt, eller Hiram som hon kallades. I 25 år bjöd hon Svenska Dagbladets läsare på sina enkla och roliga recept.
Ingeborg Hull
Ingeborg Hull är lärare, åk 1–7 med inriktning på matte/NO, och biträdande rektor. År 2009–2010 deltog hon i utbildningsförvaltningens forskningscirkel om lärande bedömning för professor Astrid Pettersson.
Agneta Hult
Agneta Hult är docent i pedagogik vid Umeå universitet och har lång erfarenhet av såväl pedagogisk utvärdering som forskning inom examinations- och bedömningsområdet.
Kristine Hultberg
Lena Hultgren
Lena Hultgren är lågstadielärare och författare. Hon har prisbelönats med såväl Svenska Akademiens svensklärarpris som läromedelsförfattarpriset Lärkan för sitt arbete med att stimulera barns läsande.
Magdalena Hulth
Jöran Hultman
Sara Hultman
Sara Hultman är journalist, författare och psykolog med inriktning på KBT och ACT, Acceptance and commitment therapy. Sara har bl.a. medverkat i Svenska Dagbladet, Sveriges Radio och SVT och är medförfattare till böckerna Att vänta barn och Att leva med barn.
Cattrin Hurtig
Lennart Husén
Alex Hutchinson
Alex Hutchinson är kolumnist i tidskrifterna Outside och Runner’s World, långdistanslöpare och doktor i fysik vid University of Cambridge. Han bidrar regelbundet i The New Yorker och New York Times.
Aldous Huxley
Aldous Huxley skrev romaner, essäer och reseskildringar som rönt uppmärksamhet över hela världen. Han är mest känd för framtidsdystopin Du sköna nya värld.
Niclas Hval
Philip Hwang
Philip Hwang är professor i tillämpad psykologi vid Göteborgs universitet, leg. psykolog och leg. psykoterapeut. Hans forskning handlar främst om barns, ungdomars och unga vuxnas psykologiska utveckling.
Lars-Christer Hydén
Margareta Hydén
Frida Hylander
Frida Hylander är leg. psykolog, STP-psykolog i klinisk psykologi och fil. kand. i Humanekologi.
Frida Hyvönen
Frida Hyvönen är låtskrivare och artist. Hon har bland annat komponerat musiken till Elin Berges fotoböcker Drottninglandet och Kungariket .
Nils Håkanson
Björn Håkanson
Gunilla Håkansson
Jan Håkansson
Jan Håkansson är docent i pedagogik, med inriktning på skolreformer och kvalitetsarbete inom skolväsendet. Han har tidigare tillsammans med Daniel Sundberg skrivit boken Utmärkt undervisning (2012).
Elin Hägg
Birgit Häggkvist
Birgit Häggkvist är författare. Hon debuterade 1980 med diktsamlingen Lycka till som discjockey! och har givit ut flera romaner, senast A 2010.
Ulla Hägglund
Ingrid Häggström
Göran Häljestam
Maria Hälleberg Nyman
Maria Hälleberg Nyman är leg. sjuksköterska, med.dr och universitetslektor vid Örebro universitet där hon undervisar i läkemedelsberäkning.
Annika Härenstam
Fanny Härgestam
Fanny Härgestam är journalist och arbetar för Sveriges Radio och Sveriges Television. Hon har under de senaste åren rapporterat kontinuerligt från Tunisien och Paris.
Karin Högberg
Fredrik Höglund
Jenny Högström
Jesper Högström
Torleiv Høien
Torleiv Høien är professor emeritus i pedagogik vid universitetet i Stavanger och har varit adjungerad professor i psykologi vid universitetet i Bergen. Han har även grundat Läsecentret vid universitetet i Stavanger och Stiftelsen Dyslexiforskning.
Dan Höjer
Dan Höjer är barnboksförfattare och frilansjournalist. Han har tidigare varit chefredaktör för Kamratposten och är populär författare av fakta, lättläst och inte minst spökhistorier för barn.
Henrik Höjer
Henrik Höjer är fil.dr i historia, vetenskapsjournalist och författare. Han har medverkat i bland annat Svenska Dagbladet , Forskning & Framsteg , Axess , Modern Psykologi , Populär Historia, Kvartal och Språktidningen .
Staffan Höjer
Staffan Höjer är professor i socialt arbete vid Göteborgs universitet.