Sara Hultman

Sara Hultman är journalist, författare och psykolog med inriktning på KBT och ACT, Acceptance and commitment therapy. Sara har bl.a. medverkat i Svenska Dagbladet, Sveriges Radio och SVT och är medförfattare till böckerna Att vänta barn och Att leva med barn.

Fokus på jobbet

Mindfulness är relativt nytt inom organisationspsykologi och fler och fler företagsledare får upp ögonen för metoden. Mindfulness på jobbet lönar sig, både på individnivå och på företag som helhet: stressnivåerna sjunker, man får färre sjukskrivningar, större engagemang hos de anställda, färre konflikter, mindre personalomsättning och högre nivåer av kreativitet och innovation.


Fokus på jobbe...
Läs mer