Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Årets översättarstipendium

I samarbete med Sveriges Författarförbund delar vi ut Årets översättarstipendium som ska premiera nyetablerade och yngre översättare.

Dags att nominera till Årets översättarstipendium
Förlag och enskilda inbjuds dessutom att nominera kandidater till Årets översättarstipendium på 50 000 kr till en nyetablerad översättare under 40 år, med ej fler än två publicerade översättningar av litterära verk bakom sig. Kandidaten behöver inte ha publicerat en översättning under 2019.

Endast namn och en kort motivering ska skickas till styrelse@oversattarsektionen.se

Läs mer om Årets översättning här: http://oversattarsektionen.se/utmarkelser/arets-oversattning


Årets översättarstipendium delas ut tillsammans med Årets översättning på Internationell författarscen i Malmö under hösten. 

Årets översättarstipendium och priset Årets översättning ska rikta ljuset mot översättandets konst och att premiera översättningar som på ett särskilt berömvärt sätt förenar djärvhet och precision, lyskraft och följsamhet. Stipendiekommittén består av Jan Stolpe, Ingrid Elam, Manni Kössler, Nils Håkanson och ytterligare en representant från Sveriges Författarförbund.