Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Årets översättarstipendium

Årets översättarstipendium går till Carl-Johan Lind som i sin skönlitterära översättardebut visar en fin känsla för egenarten i Claire-Louise Bennetts djupt originella verk Damm.

Årets översättarstipendium på 50 000 kr ska uppmuntra en nyetablerad översättare under 40 år, med inte fler än två publicerade översättningar av litterära verk bakom sig.

Juryns motivering:
Claire-Louise Bennetts Damm är en egensinnig, svårbestämbar prosabok, en blandning mellan novellistik, essä och lyrisk betraktelse. En kvinna har dragit sig tillbaka i ett ensligt hus och från dag till dag antecknar hon händelser, minnen, infall och associationer, med överraskande tankesprång och oväntade infall. De växlande stämningarna och tonfallen gestaltar en stark motvilja mot entydighet och förenklande verklighetstolkning. Rörelserna och kasten i prosan kräver lyhördhet av översättaren och Carl-Johan Lind visar en fin känsla för egenarten i detta djupt originella verk. Översättningen är vaksam mot passivt angliserande vändningar. Den är känslig och föredömligt aktiv i sin språkbehandling.

Carl-Johan Lind är född 1982 och bor i Uppsala. Han har en fil.mag. i tyska, latin och svenska som andraspråk från Uppsala universitet och har studerat litterär översättning vid Akademin Valand, Göteborgs universitet. Den irländska författaren Claire-Louise Bennetts debutroman Damm är Carl-Johan Linds första skönlitterära översättning.

Carl-Johan Lind översätter även från tyska och har i år utkommit med essän Dantes sånger – redskap för att uppfånga framtiden av Ralph Dutli. Under hösten kommer romanen Station elva av Emily St. John Mandel översatt från engelska.

Samtal
Carl-Johan Lind och pristagaren för Årets översättning Djordje Zarkovic medverkar i ett samtal om översättandets möda och glädje med Ingrid Elam på Göteborgs Litteraturhus den 26 oktober. Samtalet kommer att finnas tillgängligt här ett par dagar senare.

Sveriges Författarförbund och stiftelsen Natur & Kultur ger tillsammans ut Årets översättarstipendium och priset Årets översättning med syfte att rikta ljuset mot översättandets konst och att premiera översättningar som på ett särskilt berömvärt sätt förenar djärvhet och precision, lyskraft och följsamhet.

Stipendiekommittén består av Jan Stolpe, Ingrid Elam, Manni Kössler, Jonathan Morén och Anna Gustafsson Chen.

Årets översättning - samtal

I år tilldelas Djordje Zarkovic priset för sin översättning av den kroatiska författaren Dubravka Ugrešićs ”Räven” och Carl-Johan Lind får stipendiet för sin allra…