En nyetablerad översättare uppmuntras

Årets översättarstipendium ska premiera en nyetablerad översättare under 40 år, med ej fler än två publicerade översättningar av litterära verk bakom sig.

Det är ett nytt stipendium 2019 som delas ut i samarbete med Sveriges Författarförbund. Prissumman är 50 000 kr och nomineringas ska lämnas innan 15 februari till Sveriges Författarförbund.

Detta stipendium ska uppmärksamma nykomlingar bland svenska översättare och därför är kriterierna att översättaren ej har fyllt 40 år och inte har fler än två överatta verk bakom sig.

Stipendiekommittén består av representanter från stiftelsen Natur & Kultur och medlemmar i Översättarsektionen av Sveriges Författarförbund, som inbjuder svenska förlag och enskilda översättare att nominera såväl kandidater till det nya stipendiet. Nomineringsbrev skickas ut före jul och nomineringarna ska vara inne den 15 februari 2019. Stipendiet delas ut i oktober 2019 tillsammans med Årets översättarpris.

Anvisningar för nominering till Årets översättarstipendium

Förlag och enskilda inbjuds att nominera kandidater till Årets översättarstipendium på 50 000 kr till en nyetablerad översättare under 40 år, med ej fler än två publicerade översättningar av litterära verk bakom sig. Kandidaten behöver inte ha publicerat en översättning under 2018.

Namn och en kort motivering ska senast 15 februari 2019 skickas till: styrelse@oversattarsektionen.se