Nya översättare uppmuntras

I samarbete med Sveriges Författarförbund har vi instiftat Årets översättarstipendium som ska premiera nyetablerade och yngre översättare.

Prissumman är 50 000 kr och stipendiet ska uppmärksamma nykomlingar bland svenska översättare och därför är kriterierna att översättaren ej har fyllt 40 år och inte har fler än två översatta verk bakom sig.

Årets översättarstipendium och priset Årets översättning ska rikta ljuset mot översättandets konst och att premiera översättningar som på ett särskilt berömvärt sätt förenar djärvhet och precision, lyskraft och följsamhet. Stipendiekommittén består av Thomas Andersson, Jan Stolpe, Ingrid Elam, Manni Kössler och Nils Håkanson.

Stiftelsen Natur & Kultur och Sveriges Författarförbund bjuder in svenska förlag och enskilda översättare att nominera kandidater till stipendiet genom ett nomineringsbrev som skickas ut i mitten av december.

Årets översättarstipendium delas ut den 24 oktober på Internationell författarscen i Malmö.