Jan Håkansson

Jan Håkansson är docent i pedagogik, med inriktning på skolreformer och kvalitetsarbete inom skolväsendet. Han har tidigare tillsammans med Daniel Sundberg skrivit boken Utmärkt undervisning (2012).