Ulla Holm

Ulla Holm är leg. psykolog, leg. psykoterapeut och docent i pedagogik vid Uppsala universitet med lång erfarenhet som forskare och utbildare.  På Natur & Kultur har Ulla Holm givit ut  Empati – att förstå andra människors känslor och Det räcker inte att vara snäll – om empati och professionellt bemötande i människovårdande yrken.

 

Det räcker inte att vara snäll

Att visa empati, stötta och motivera är viktiga uppgifter för läkare, sjuksköterskor, socionomer och andra professionella hjälpare. Men ett professionellt bemötande kräver så mycket mer än att bara vara snäll i ordets gängse mening. Att sympatisera med en patient och klient utan att tillämpa de etiska principer som ingår i ett professionellt förhållningssätt kan till och med få negativa...

Läs mer