Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

I Läslandet får böckerna liv

Natur & Kultur samarbetar med Läsfrämjarinstitutet för att det på ett strukturerat och målgruppsnära sätt arbetar med läsfrämjande verksamhet.

Läsfrämjarinstitutet stärker barns sociala och kulturella kapital i socioekonomiskt utsatta områden genom att stimulera läslust och skapa läsvana. Natur & Kulturs stöd går till Läslandet, för att ge en stabil grund för verksamheten och göra det möjligt att sprida metoden till fler platser.

Läslandet är en framgångsrik metodik där barn och deras medföljande vuxna får vara med och gestalta en bok i 4-dimensionell högläsning som består av bok, berättarröst, improvisationsteater och medskapande. Ungdomar är engagerade som ledare i verksamheten och får möjlighet att utvecklas och vara läsande förebilder för yngre barn.

Läsfrämjarinstitutet är verksamt i Södertälje och i Järvaområdet i Stockholm och samarbetar med förskola, skola och lokala aktörer.