Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Lustfyllda upplevelser utvecklar läsande vanor

Läsfrämjarinstitutet stärker barns sociala och kulturella kapital genom att stimulera läslust och skapa läsvana.

Våren 2022 inledde vi ett treårigt samarbete med Läsfrämjarinstitutet för att stärka verksamheten, i synnerhet Läslandet, där barn och deras medföljande vuxna får vara med och gestalta en bok i 4-dimensionell högläsning som består av bok, berättarröst, improvisationsteater och medskapande. Metoden genomsyras av lustfylldhet med målet att deltagarna utvecklar läsande vanor och stärks i sin identitet som läsare.

Läsfrämjarinstitutet är idag verksamma på fem orter i Södertälje och i Järvaområdet i Stockholm. Intentionen är att vårt samarbete ska göra ytterligare expansion möjlig och hållbar i områden med stor socioekonomisk utsatthet.

Vi samarbetar med Läsfrämjarinstitutet för att de arbetar med läsfrämjande verksamhet och använder språket som kulturellt och gestaltande instrument.

I Sverige är enspråkigheten normen, vilket innebär att alla som bryter eller har något annat språk, känner sig lite udda. Så när nu någon får gå upp på scen och läsa eller räkna på andra sätt, eller med andra språk, så blir de jättestolta. Nyanlända kommer med ett enormt språkligt kapital, de behöver bara omvandla det till svenskvaluta. Marlen Eskander, verksamhetschef Läsfrämjarinstitutet