Katarina Herrlin

Katarina Herrlin är universitetslektor i didaktik vid Linnéuniversitetet. Hon arbetar som lärarutbildare och hennes undervisningsfält är framförallt grundläggande språk-, läs- och skrivpedagogik samt kartläggning och bedömning i de tidiga skolåren.