Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Stöd till journalisters arbete i Ukraina

Natur & Kultur ger stöd till Reportrar utan gränsers arbete i Ukraina för att journalister ska kunna fortsätta att rapportera under kriget.

Två pressfrihetscenter, ett i Lviv och ett i Kiev, är naven för Reportrar utan gränsers aktiviteter i Ukraina. Här kan journalister gratis låna säkerhetsvästar, hjälmar, första hjälpen-kit och solpaneler för el.

Under 2023 har journalister fått utbildning och psykologiskt stöd genom ett stödpaket som fokuserar på säkerhets- och energiutrustning, utbildning i säkerhet samt psykologiskt och ekonomiskt stöd.

Reportrar utan gränser har under året svarat upp mot ukrainska mediers och journalisters önskan om att rusta sig för en långvarig konflikt. Journalisterna har ett stort behov av psykologiskt stöd och rehabilitering. Samtidigt kvarstår behovet att återbygga infrastruktur, då kraftverk bombas och det stundtals är svårt att hitta säkra lokaler med elförsörjning och värme.

Reportrar utan gränser är en organisation som informerar om och agerar för yttrande- och pressfrihet i Sverige och världen.