Dennis Hjelmström

Författaren Dennis Hjelmström är skolchef med lång erfarenhet som både lärare och skolledare inom grundskolan.

Introverta elever

I skolan finns en stor andel elever som kan kallas introverta. Denna bok förklarar vad introversion är och vilka svårigheter som introverta elever kan uppleva i samspel med sin omgivning. Den ger många konkreta förslag på hur man kan arbeta för att bättre inkludera dessa elevers behov.

Läs mer