Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Stiftelsen Expo

Stiftelsen Expo arbetar med att försvara demokratiska värderingar genom journalistisk granskning och förebyggande arbete, samt med olika former av utbildning. Expos vision är en levande demokrati där rasistiska idéer och organisationer saknar inflytande.

Natur & Kulturs stöd till Expo går till den antirasistiska kärnverksamheten så att de fortsatt kan spela en viktig roll i samhället. Genom omvärldsbevakning, journalistik och utbildning bidrar de med kunskap och perspektiv som krävs för att möta de hot som rasistiska grupper och högerextremt motiverad terrorism utgör i dagens samhälle.

Stiftelsen Natur & Kultur ger ett övergripande stöd till Expos verksamhet eftersom de verkar för en stark demokrati och hjälper samhället att identifiera hoten mot våra demokratiska värderingar - helt i linje med urkunden för stiftelsen Natur & Kultur. Vi bidrog också med en prispeng till vinnaren av tävlingen om en demokratisymbol.

Prenumerera på tidskriften Expo, gå en utbildning eller läs mer om verksamheten på deras hemsida, under länken nedan. Där kan man också köpa produkter med demokratins symbol för att ge stöd till Expos arbete. 

 

Om vi vill förstå faran som hatets och söndrandets politik utgör kan vi inte bara se till vår gata, vårt grannskap eller land. Daniel Poohl om betydelsen att arbeta globalt