Stiftelsen Expo

Expo är en religiöst och partipolitiskt obunden antirasistisk stiftelse. De arbetar för ett öppet demokratiskt samhälle genom att motverka rasistiska organisationer och idéer. Expos arbete går helt i linje med stiftelsen Natur & Kulturs urkund och därför ger vi stöd till verksamheten och har gjort det under lång tid.

Hotet mot demokratin ökar, och på flera platser i världen etablerar sig populistiska partier. Stiftelsen Expo utmanar intoleransen genom journalistisk granskning och förebyggande arbete i form av utbildning i såväl skolan som förenings- och näringsliv. Stiftelsens stöd går just nu till att bygga upp, uppdatera och sprida Expos nya kunskapsbank Expo Fakta.

https://expo.se/