Natur & Kulturs populärvetenskapliga pris

Natur & Kulturs populärvetenskapliga pris instiftades 2017. Det tilldelas personer som på ett kreativt sätt sprider aktuell forskning till allmänheten.

Ambitionen är att priset ska bidra till att fördjupa samhällsdebatten genom att framgångsrikt tillgängliggöra aktuella forskningsområden och forskningsresultat. Priset kan ges till en forskare, författare eller journalist som under det senaste året populariserat forskning inom områdena människa, samhälle och hälsa. 

Jury:
Anna Sjöström Douagi
, programchef på Nobel Center
Jonas Olofsson, docent i psykologi vid Stockholms universitet 
Kjell Blückert, vd för Ragnar Söderbergs stiftelsen
Lena Forssén, förläggare Natur & Kultur
Patrik Hadenius, språkvetare och journalist
Per Almgren, vd för Natur & Kultur
Johan Svedjedal, professor i litteraturvetenskap Uppsala universitet 
Zoran Alagic, presschef på Lärarnas Riksförbund
Den som tilldelats priset tidigare år ingår också i juryn för att utse den nya pristagaren.

Priset är på 100 000 kr och delas ut på  Vetenskapsfestivalen i Göteborg.