Natur & Kulturs populärvetenskapliga pris

Natur & Kulturs populärvetenskapliga pris instiftades 2017. Det tilldelas personer som på ett kreativt sätt sprider aktuell forskning till allmänheten.

Ambitionen är att priset ska bidra till att fördjupa samhällsdebatten genom att framgångsrikt tillgängliggöra aktuella forskningsområden och forskningsresultat. Priset kan ges till en forskare, författare eller journalist som under det senaste året populariserat forskning inom områdena människa, samhälle och hälsa. 

Jyrun består av: Anna Sjöström Douagi, programchef på Nobel Center, Jonas Olofsson, docent i psykologi vid Stockholms universitet, Eva Krutmeijer, forskningskommunikatör, Patrik Hadenius, språkvetare och journalist (juryns ordförande), Kjell Blückert, vd för Ragnar Söderbergs stiftelsen, Emma Frans, doktor i medicinsk epidemiologi vid Karolinska Institutet och Lena Forssén, förläggare Natur & Kultur.

Den som tilldelats priset tidigare år ingår också i juryn för att utse den nya pristagaren.

Priset är på 100 000 kr och delas ut  under våren.