Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Natur & Kulturs populärvetenskapliga pris

För att ha utvecklat ett berättande format som förnyar populärvetenskaplig kommunikation tilldelas Viktor Hariz Natur & Kulturs populärvetenskapliga pris på 250 000 kr. Podden P3 Dystopia är en blandning mellan vetenskap och filosofi och undersöker vår tids stora ödesfrågor.

Juryns motivering:
Viktor Hariz har med P3-podden Dystopia skapat ett nytt sätt att sprida kunskap om vår tids ödesfrågor. Tillsammans med sitt team har han utvecklat ett berättande format som förnyar populärvetenskaplig kommunikation. Genom att kombinera forskarröster, dokumentära inslag och radioteater väcker han känslor och stimulerar till bildning, inte minst hos unga lyssnare. 

Viktor Hariz är 37 år och bor i sin födelsestad Umeå. Han är journalist och anställd på Sveriges Radio Västerbotten där han har varit reporter och haft i uppdrag att utveckla nya program. P3 Dystopia utvecklades i tätt samarbete med Caroline Pouron och Ulla Svensson. Hittills har ett 70-tal avsnitt producerats som behandlar aktuell forskning utifrån dystopiska scener, om vad som händer om det värsta skulle inträffa. Programmet produceras av P3 Umeå och Tredje Statsmakten media och ansvarig utgivare är Nils Eklund.

I år höjdes prissumman från 100 000 kr till 250 000 kronor och priset delas ut i samband med konferensen Forum för Forskningskommunikation, som arrangeras av föreningen Vetenskap & Allmänhet, tisdagen den 15 november i Stockholm.

Natur & Kulturs populärvetenskapliga pris ska uppmärksamma en person som på svenska framgångsrikt spridit aktuell forskning till en bred allmänhet. Priset kan ges till en forskare, författare eller journalist som under det senaste året populariserat vetenskap inom områdena människa, samhälle, bildning och hälsa.

Juryn består av:
Eva Krutmeijer, juryns ordförande, forskningskommunikatör
Anna Sjöström Douagi
, programchef på Nobel Center
Emma Frans, doktor i medicinsk epidemiologi vid Karolinska institutet 
Jonas Olofsson, professor i psykologi vid Stockholms universitet
Kjell Blückert, docent i kyrkovetenskap, vice ordf. i Natur & Kultur
Lena Forssén, förläggare Natur & Kultur
Sverker Sörlin, professor i miljöhistoria vid KTH

Det finns de som lagt om sina liv efter att ha lyssnat och någon beskrev hur hen förstått på ett känslomässigt plan att det är på allvar. Viktor Hariz