Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Natur & Kulturs populärvetenskapliga pris

Vårt populärvetenskapliga pris instiftades 2017 och tilldelas personer som på ett kreativt sätt sprider aktuell forskning till allmänheten.

Ambitionen är att priset ska bidra till att fördjupa samhällsdebatten genom att framgångsrikt tillgängliggöra aktuella forskningsområden och forskningsresultat. Priset kan ges till en forskare, författare eller journalist som under det senaste året populariserat forskning inom områdena människa, samhälle och hälsa. 

Jyrun består av:
Eva Krutmeijer, juryns ordförande, forskningskommunikatör
Anna Sjöström Douagi
, programchef på Nobel Center
Jonas Olofsson, docent i psykologi vid Stockholms universitet
Kjell Blückert, vd för Ragnar Söderbergs stiftelsen, 
Lena Forssén, förläggare Natur & Kultur.

Den som tilldelats priset tidigare år ingår också i juryn för att utse den nya pristagaren. 

Vi tar inte emot fler nomineringar till årets pris, men du kan redan nu nominera till nästa års populärvetenskapliga pris i länken nedan.