Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Natur & Kulturs populärvetenskapliga pris

För sin starka röst i klimatfrågan tilldelas Johan Rockström Natur & Kulturs populärvetenskapliga pris 2021. I motiveringen betonas att hans djupa insikter från många forskningsområden ger frågorna en plats i en större berättelse om livet på jorden.  Vem tilldelas priset i år? Prissumman höjs nu till 250 000 kr.

Natur & Kulturs populärvetenskapliga pris ska uppmärksamma en person som på svenska framgångsrikt spridit aktuell forskning till en bred allmänhet. Priset kan ges till en forskare, författare eller journalist som under det senaste året populariserat vetenskap inom områdena människa, samhälle, bildning och hälsa.

Juryn består av:
Eva Krutmeijer, juryns ordförande, forskningskommunikatör
Anna Sjöström Douagi
, programchef på Nobel Center
Emma Frans, doktor i medicinsk epidemiologi vid Karolinska institutet 
Jonas Olofsson, professor i psykologi vid Stockholms universitet
Kjell Blückert, docent i kyrkovetenskap, vice ordf. i Natur & Kultur
Lena Forssén, förläggare Natur & Kultur
Sverker Sörlin, professor i miljöhistoria vid KTH

Vi tar gärna emot nomineringar till och med den 1 februari till årets populärvetenskapliga pris. Klicka på länken nedan för att nominera en person.