Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Natur & Kulturs populärvetenskapliga pris

För sin starka röst i klimatfrågan tilldelas Johan Rockström Natur & Kulturs populärvetenskapliga pris på 100 000 kr. I motiveringen betonas att hans djupa insikter från många forskningsområden ger frågorna en plats i en större berättelse om livet på jorden.  

Johan Rockström är professor i jordsystemsvetenskap vid universitetet i Potsdam och professor i miljövetenskap vid Stockholms universitet. Han är chef för Potsdaminstitutet i Tyskland, ett av världens mest framstående forskningsinstitut för klimat- och hållbarhetsforskning. I Potsdam fortsätter han leda forskningen om planetära gränser och tvärvetenskapliga forskning om förvaltning av Jordens allmänningar, inom ett institut som utgör en stark plattform i sitt globala klimatarbete.

Juryns motivering

Johan Rockström tilldelas Natur & Kulturs populärvetenskapliga pris för sin starka röst i klimatfrågan, som rymmer djupa insikter från många forskningsområden och en förståelse av politikens och näringslivets roll, och som därtill ger frågorna en plats i en större berättelse om livet på jorden.  

Lyssna på poddsamtalet med Johan Rokström. Klicka på länken nedan.

Ambitionen är att priset ska bidra till att fördjupa samhällsdebatten genom att framgångsrikt tillgängliggöra aktuella forskningsområden och forskningsresultat. Priset kan ges till en forskare, författare eller journalist som under det senaste året populariserat forskning inom områdena människa, samhälle och hälsa. 

Juryn består av:
Eva Krutmeijer, juryns ordförande, forskningskommunikatör
Anna Sjöström Douagi
, programchef på Nobel Center
Emma Frans, doktor i medicinsk epidemiologi vid Karolinska institutet 
Jonas Olofsson, professor i psykologi vid Stockholms universitet
Kjell Blückert, docent i kyrkovetenskap, vice ordf. i Natur & Kultur
Lena Forssén, förläggare Natur & Kultur.

Vi tar gärna emot nomineringar till nästa års populärvetenskapliga pris i länken nedan.

Film Kurage #16 Att tänka helheten – med Johan Rockström

”Vi har inte en klimatkris, vi har en planetär kris!” säger Johan Rockström, professor i miljövetenskap. Han poängterar att vi måste förstå helheten för att kunna tackla…