Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Maja Hagerman tilldelas Natur & Kulturs populärvetenskapliga pris

Historikern och folkbildaren Maja Hagerman tilldelas Natur & Kulturs populärvetenskapliga pris på 100 000 kr. I motiveringen betonas att hon har en unik förmåga att berätta levande och begripligt om brännande frågor ur det förgångna och i nutiden.

Juryns motiveringMaja Hagerman har en unik förmåga att berätta levande och begripligt om brännande frågor ur det förgångna och i nutiden. Tack vare hennes djupa förankring i forskning och samtid är hon alltid relevant och engagerande. Maja Hagerman är en kunnig och orädd debattör, författare och journalist som inte bara beskriver utan också bidrar till vårt kulturarv.

Maja Hagerman är författare och journalist. Hon är filosofie hedersdoktor vid Uppsala Universitet och konstnärlig lektor i bildproduktion, historisk dokumentärfilm, vid Högskolan Dalarna samt även knuten till Helsingfors Universitet, Center for Nordic Studies, i sin pågående forskning. Hon har skrivit sju böcker om olika historiska epoker i Sverige och hennes senaste bok Trådarna i väven - på spaning bland minnen och kulturarv i Sverige är en essäbok med personliga betraktelser om vårt kulturarv och hur komplex historien är. I boken reflekterar hon över spår och mönster i Sveriges historia och räds inte att dra paralleller från våra mörkaste delar inom den rasbiologiska pseudovetenskapen till dagens populariserade retorik om svenskhet.

Natur & Kulturs populärvetenskapliga pris instiftades 2017. Det tilldelas personer som på ett kreativt sätt sprider aktuell forskning till allmänheten.

Ambitionen är att priset ska bidra till att fördjupa samhällsdebatten genom att framgångsrikt tillgängliggöra aktuella forskningsområden och forskningsresultat. Priset kan ges till en forskare, författare eller journalist som under det senaste året populariserat forskning inom områdena människa, samhälle och hälsa. 

Jyrun består av:
Anna Sjöström Douagi, programchef på Nobel Center
Jonas Olofsson, docent i psykologi vid Stockholms universitet
Eva Krutmeijer, forskningskommunikatör
Kjell Blückert, vd för Ragnar Söderbergs stiftelsen, 
Emma Frans, doktor i medicinsk epidemiologi vid Karolinska Institutet Lena Forssén, förläggare Natur & Kultur.

Den som tilldelats priset tidigare år ingår också i juryn för att utse den nya pristagaren. Patrik Hadenius ingick i juryn som utsåg årets pristagare.