Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Litterärt arbetsstipendium

Natur & Kulturs litterära arbetsstipendium syftar till att ge författare och översättare arbetsro samt möjlighet till fördjupning och därmed bidra till höjd litterär nivå och större läsupplevelser. Vi utlyser 16 stipendier årligen.

Natur & Kulturs litterära arbetsstipendium ska användas för inläsning och research för kvalificerat litterärt arbete inom sakprosa eller skönlitteratur.

Stipendiet erbjuds även till författare som skriver för barn och unga samt till översättare. Stipendiet riktas till översättare som på eget bevåg och på egen risk översätter till svenska för att introducera okända, värdefulla författarskap och språk som inte så lätt hittar fram till förlagen. Vår ambition är att detta stipendium kan få stor betydelse för introduktion av det inte redan kända och kommersiellt gångbara. Arbetsstipendiet är personligt och vänder sig till etablerade översättare till det svenska språket. Det kan inte sökas av förlag eller agenter.

För att ansöka skickar du in projektbeskrivning och tidplan via vårt ansökningssystem Apply, länk nedan. Där finns även information om antal tecken med mera. Läs gärna vår FAQ nedan för handfasta tips om hur du blir tydlig i din ansökan.

Stipendiekommitté:
Anna Albrektson
(tidigare Cullhed), styrelseledamot sedan 2019. Professor i litteraturvetenskap vid Stockholms universitet med särskilt fokus på 1700-talets litteratur, och är forskningsansvarig vid institutionen.
Kjell Blückert,  vice ordförande och styrelseledamot sedan 2011.  Docent i kyrkovetenskap vid Uppsala universitet, utbildad lärare i historia och religionskunskap. 
Jesper Olsson, professor i litteraturvetenskap, Uppsala universitet.
Lydia Wistisen,  forskare i litteraturvetenskap vid Stockholms universitet med särskilt fokus på barn- och ungdomslitteratur.  

Personer som erhåller stipendier ombeds att senast ett år efter erhållandet av medel återkoppla med en beskrivning om hur medlen används. 

Ansökningstiden är mellan 1 februari och 1 maj och besked lämnas i september. I ansökningsverktyget nedan (Apply) väljer översättare ett särskilt formulär: Arbetsstipendium för översättare. Övriga ansöker i formuläret Arbetsstipendium litterärt. Läs gärna igenom FAQ för att få tips inför ansökan.