Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Litterärt arbetsstipendium

För tio år sedan instiftades Natur & Kulturs litterära arbetsstipendium för litterära verk inom skönlitteratur och sakprosa. I år välkomnas även barn- och ungdomsboksförfattare med ansökan och antalet stipendier utökas från 12 till 14. Stipendiekommittén bedömer projektidéerna i ansökan samt tidplan och tidigare meriter.

Natur & Kulturs litterära arbetsstipendium på 100 000 kr har delats ut sedan 2011. Vår ambition är att arbetsstipendiet ska bidra till en höjd litterär nivå och ska gå till inläsning och forskning för kvalificerat litterärt arbete inom sakprosa eller skönlitteratur. I år välkomnar vi även författare som skriver för barn och unga. 

Stipendiekommitté:
Anna Cullhed
, styrelseledamot sedan 2019. Professor i litteraturvetenskap vid Stockholms universitet med särskilt fokus på 1700-talets litteratur, och är forskningsansvarig vid institutionen.
Kjell Blückert,  styrelseledamot sedan 2011. Vd för Ragnar Söderbergs stiftelse sedan 2008. Docent i kyrkovetenskap vid Uppsala universitet, utbildad lärare i historia och religionskunskap. Han ingår även i juryn för debattbokspriset
Jesper Olsson, professor i språk och kultur vid Linköpings Universitet. Han ingår även i juryn för debattbokspriset.
Lydia Wistisen,  forskare i litteraturvetenskap vid Stockholms universitet med särskilt fokus på barn- och ungdomslitteratur.  

Stipendiekommittén premierar främst ansökningar som gäller arbete som kräver olika typer av inläsnings- och forskningsarbete för ett litterärt verk inom sakprosa eller skönlitteratur samt ansökningar av författare som skriver för barn och unga. 

2020 tilldelades författarna Nina van den Brink, Katarina Bjärvall, Anna Fock, Kolbjörn Guwallius, Shora Esmailian, Andreas Karlsson, Ida Linde, Dan Rosenholm, Kristina Sandberg, Jan Henrik Swahn, Mats Söderlund och Anna Thulin stipendiet. Klicka på länken nedan för att läsa om deras projekt och även ta del av tidigare stipendiater. 

Personer som erhåller stipendier ombeds att senast ett år efter erhållandet av medel återkoppla med en beskrivning om hur medlen används. 

Ansökningstiden är mellan 1 februari och 1 maj och besked lämnas i september.