Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Litterära arbetsstipendier

Natur & Kulturs litterära arbetsstipendier har delats ut sedan 2011. Vår ambition är att arbetsstipendiet ska bidra till en höjd litterär nivå och ska gå till inläsning och forskning för kvalificerat litterärt arbete inom sakprosa eller skönlitteratur. Arbetsstipendierna är personliga och är på vardera 100 000 kronor.

Stipendiekommittén för Natur & Kulturs litterära arbetsstipendier består av tre styrelsemedlemmar.

Stipendiekommittén premierar främst ansökningar som gäller arbete som kräver olika typer av inläsnings- och forskningsarbete för ett litterärt verk inom sakprosa eller skönlitteratur.

Personer som erhåller stipendier ombeds att senast ett år efter erhållandet av medel återkoppla med en beskrivning om hur medlen används. 

Stipendierna tillkännages i september.

Ansökningstiden är mellan 1 februari och 1 maj.

Stipendiet blev inte bara ett ekonomiskt tillskott som förändrade hela bilden. Jag kände mig också sedd i projektet. Det blev ett slags bekräftelse att det jag gjorde faktiskt var lika viktigt som jag själv kände. Fatima Bremmer