Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Elin Hägg

Synliggör kvinnorna med bildkort

Använd vår kortlek Historiska kvinnor för att lyfta fram svenska kvinnor som har gjort avtryck i historien. Diskutera och problematisera frågan om representativitet. 

Läs mer