Cecilia Hansson

Cecilia Hanssonär poet, översättare och journalist. Hennes senaste bok var Hopplöst, men inte allvarligt: konst och poli­tik i Centraleuropa. I samband med utgivningen av Au pair tillgängliggörs också hennes diktsamlingar igen, däribland Revbensdagar, morgnar, som är en lyrisk gestaltning av den första, jagupplösande förälskelsen.