Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Om Natur & Kultur

Vi är en affärsdrivande stiftelse som arbetar för breddat samhällsengagemang och en vital demokrati. Kärnan i verksamheten är vår utgivning av kvalitetslitteratur och digitala produkter för utbildning. Vi konkurrerar på marknaden som andra förlag, men vägleds av idéerna i våra stiftelsestadgar.

Stiftelsen Natur & Kultur är bokförlaget som präglas av vårt bildningsuppdrag. God förlagsverksamhet och tydliga ideal har sedan 1922 samverkat för att skapa ett av Sveriges ledande förlag.

Natur & Kultur är en affärsdrivande stiftelse. Vi har inget ägarkapital som ropar på maximal avkastning och vi slipper tumma på våra principer, trots en nyckfull marknad. I stället vägleds vi av urkundens idéer och vårt överskott går tillbaka till verksamheten. Den enda utdelning som sker är den som kommer samhället till godo. Det hindrar inte att vi driver sunda affärer. Tvärtom, vårt uppdrag kräver resurser. Vi ställer höga krav på oss själva liksom på våra leverantörer och verksamheten är ekonomiskt stabil.

Det gör oss till en oberoende kraft, fri att agera långsiktigt och utan yttre inblandning. Våra författare, värdegrunden och stiftelseformen är de verkliga tillgångarna.

Natur & Kulturs kärnverksamhet är förlaget, där vi ger ut läromedel, akademisk litteratur och allmänlitteratur. Därutöver är vi delägare i en rad bolag, alla verksamma inom bokbranschen. Överskottet från förlaget finansierar en rad priser, stipendier och samarbeten. Vi strävar efter att uppfylla vårt yttersta uppdrag – att genom stöd, inspiration, utbildning och bildning verka för tolerans, humanism och demokrati.

Vill du veta mer om vårt uppdrag och vår värdegrund? Läs vår urkund.

Natur & Kultur Läromedel och Akademi erbjuder läromedel för förskola, skola och vuxenutbildning, samt litteratur för högre studier och yrkesmässig utveckling inom pedagogik och psykologi. Natur & Kultur är medlem i Läromedelsföretagen och Swedish Edtech Industry

Natur & Kultur Allmänlitteratur ger ut kvalitetsböcker för en bred publik. Vår utgivning består av böcker för barn och unga, sakprosa, skönlitteratur och illustrerade faktaböcker såsom kokböcker. 

Natur & Kulturs Ideella verksamhet fördelar priser, stipendier och ekonomiskt stöd till organisationer och uppmärksammar personer inom forskning och kulturområdet. Se mer under Priser, stipendier & stöd.