Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Om Natur & Kultur

Natur & Kultur är en oberoende stiftelse som främjar bildning, kultur och humanistiska värden. Vår verksamhet och vårt överskott ska göra skillnad i samhället. 

Stiftelsens kärnverksamhet är förlaget, som ger ut böcker, läromedel och akademisk litteratur. Med överskottsvinster från förlaget delar vi varje år ut ett stort antal priser, stipendier och stöd för att stärka röster i det demokratiska samtalet. Det arbetet sker inom vår ideella verksamhet.

Vår vision är att fler människor ska ha möjlighet att engagera sig i samhället. Vi vet att utbildning och bildning stärker samhällsengagemang och en demokratisk samhällsutveckling. Vårt bidrag är dels att inspirera till läsande och lärande genom förlagets utgivning, dels att bidra till att fler röster och perspektiv ska kunna höras i det demokratiska samtalet genom vår ideella verksamhet.

Natur & Kultur vägleds av en stiftelseurkund med starka humanistiska värderingar. Stiftelsen instiftades 1947 med andra världskriget och kampen mot nazism och andra totalitära strömningar i färskt minne. Med rötter i det tidiga seklets folkrörelser var det självklart för grundaren Johan Hansson att göra folkbildningen till en grundstomme och ställa krav på att stiftelsen skulle motverka totalitära idéer.

Motsatsen till totalitära idéer är demokratins ideal, där allas röster räknas.  När fler får ordet får vi fler perspektiv. Och när fler kan delta i samtalet bidrar vi tillsammans till ett bättre samhälle och en bättre framtid.

Så varje gång du väljer förlaget Natur & Kultur är du med och bidrar till något större. Tillsammans med oss bidrar du till att ge ordet till fler.