Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Om Natur & Kultur

Natur & Kultur är en oberoende stiftelse med uppdrag att främja kultur, bildning och humanistiska värden. Stiftelsens kärnverksamhet är förlaget, som ger ut böcker, läromedel och akademisk litteratur. Dessutom delar vi varje år ut priser, stipendier och stöd för att stärka röster i det demokratiska samtalet. Det arbetet sker inom vår ideella verksamhet.

Vi vägleds av en stiftelseurkund med starka humanistiska värderingar. Vårt uppdrag är inte bara att driva en affärsmässig förlagsverksamhet, utan också att fördela en del av vårt ekonomiska överskott till ideella ändamål. Det gör vi genom att dela ut priser, stipendier och ekonomiskt stöd till organisationer som delar vår värdegrund. 

Vår vision är att få människor att reflektera och engagera sig i sin omvärld. Utbildning och bildning är nycklar till att kunna tänka självständigt, reflektera över sin omvärld och göra sin röst hörd. När fler får ordet får vi fler perspektiv. Och när fler kan delta i samtalet bidrar vi tillsammans till ett bättre samhälle och en bättre framtid. Tillsammans ger vi ordet till fler.