Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Om Natur & Kultur

Natur & Kultur är en oberoende stiftelse som främjar bildning, kultur och humanistiska värden. Vår verksamhet och vårt överskott ska göra skillnad i samhället.

Stiftelsen har två huvuduppdrag: att driva förlaget Natur & Kultur samt att fördela överskottsvinsterna från förlaget till ideella ändamål. Uppdraget anges i vår urkund, som är det dokument som styr vår verksamhet.

Överskottet från förlagsverksamheten finansierar ett stort antal priser, stipendier och stöd till personer och verksamheter som verkar i linje med stiftelseurkundens värderingar. Arbetet med priser, stipendier och stöd bedrivs inom den ideella verksamheten. 

Det som skiljer Natur & Kultur från till exempel ett aktiebolag är att vårt överskott inte går till några aktieägare eller ett ägarbolag. Det går i stället tillbaka till verksamheten och till att bygga vårt kapital, så att vi fortsätter att vara oberoende och kan agera långsiktigt – och använda medel på ett sätt som gör skillnad i samhället.