Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Om Natur & Kultur

Förlaget Natur & Kultur är en oberoende stiftelse med uppdrag att främja kultur, bildning och humanistiska värden. Vår verksamhet och vårt överskott ska göra skillnad i samhället.

Stiftelsens kärnverksamhet är förlaget, som ger ut böcker och läromedel. Dessutom delar vi varje år ut priser, stipendier och stöd för att stärka röster i det demokratiska samtalet.

Stiftelseformen gör oss till en unik kraft i svensk förlagsbransch.

Vår 100-åriga historia har starka idéburna rötter i humanism, politisk frihet och människors lika värde. De här idéerna är formulerade i stiftelsens urkund, det dokument som ligger till grund för vår verksamhet – och som vägleder oss i arbetet att driva ett idéburet och modernt förlag som stärker ett livslångt läsande och lärande.

Vår vision är att fler människor ska ha möjlighet att engagera sig i samhället. Vi vet att läsande och lärande är nyckeln till att kunna tänka självständigt, reflektera över sin omvärld och göra sin röst hörd. Vi tror att när fler får ordet får alla fler perspektiv. Och när fler kan delta i samtalet bidrar vi tillsammans till ett bättre samhälle och en bättre framtid.

Så varje gång du väljer Natur & Kultur är du med och bidrar till något större.

Tillsammans ger vi ordet till fler.