Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Om Natur & Kultur

Natur & Kultur är ett bokförlag som drivs i form av en affärsdrivande stiftelse. Vårt mål är att verka för utbildning och bildning i syfte att fler ska kunna engagera sig i en demokratisk samhällsutveckling.

Förlaget ger ut skönlitteratur, facklitteratur, barn- och ungdomslitteratur, högskole- och fortbildningslitteratur inom ledarskap, psykologi och pedagogik samt digitala och tryckta läromedel.

Överskottet från förlagsverksamheten finansierar ett stort antal priser, stipendier och stöd till personer och verksamheter som verkar i linje med urkundens värderingar.

Tack vare att vi har drivit förslagsverksamheten framgångsrikt i 100 år har vi en stabil ekonomisk bas. Det är avkastningen från den som gör det möjligt att varje år dela ut våra priser, stipendier och stöd. 

Sedan 2020 är vi Sveriges första klimatneutrala bokförlag.

Förlaget är organiserat i två förlagsdelar:

Natur & Kultur Läromedel och Akademi, som erbjuder läromedel för förskola, skola och vuxenutbildning, samt litteratur för högre studier och yrkesmässig utveckling inom pedagogik och psykologi. 

Natur & Kultur Allmänlitteratur, som ger ut kvalitetsböcker för en bred publik. Vår utgivning består av böcker för barn och unga, sakprosa, skönlitteratur och illustrerade faktaböcker såsom kokböcker. 

Dessutom bedriver vi ett arbete inom den ideella verksamheten med att utse pristagare, stipendiater och stödmottagare. Se mer under Priser, stipendier & stöd.