Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Skriftserie förmedlar samhällsaktuell forskning

Natur & Kultur stöder Kungl. Vetenskapsakademiens populärvetenskapliga skriftserie Vetenskapen säger för att den förmedlar samhällsaktuell forskning till en bred publik.

Att nå ut brett med forskning är ett sätt att motverka desinformation, falska nyheter och konspirationsteorier. Vetenskapen säger har getts ut i två nummer under 2023. Den har distribuerats i 19 000 exemplar vardera med tidningen Forskning & Framsteg.

I november 2023 anordnades ett publikt event för gymnasieelever som knöt an till den aktuella skriften Vetenskapen säger – om biologisk mångfald och evolution. Dagen blev mycket uppskattad med över 800 elever och lärare på plats i Aula Magna på Stockholms universitet och ett antal klasser som deltog digitalt.

Alla skrifter i serien Vetenskapen säger finns att beställa eller ladda ned via Vetenskapsakademiens hemsida och har under året skickats ut till skolor, föreningar och intresserad allmänhet.

Kungl. Vetenskapsakademien är en akademi med det övergripande målet att främja vetenskaperna och stärka deras inflytande i samhället.