Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Vetenskapen säger

"Vetenskapen säger" är en serie populärvetenskapliga skrifter från Kungl. Vetenskapsakademien som produceras och distribueras med stöd av Natur & Kultur. Syftet är att sprida fakta- och vetenskapsbaserad information om viktiga och samhällsaktuella ämnen.

Samtliga skrifter finns att ladda ned hos Kungl. Vetenskapsakademien

  • Om biologisk mångfald och evolution
  • Om genmodifierade växter
  • Om klimatet
  • Om vaccin

Texterna är skrivna av Vetenskapsakademiens ledamöter och sammanfattar uppdaterad och relevant forskning inom det aktuella området. 

Skrifterna distribueras även i tryckt form tidskriften Forskning & Framstegs prenumreranter.

Om Kungl. Vetenskapsakademien:
Kungl. Vetenskapsakademien stiftades år 1739 och är en oberoende organisation vars övergripande mål är att främja vetenskaperna och stärka deras inflytande i samhället. Läs mer här.