Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Populärvetenskaplig skriftserie om aktuella samhällsfrågor

"Vetenskapen säger" är en serie populärvetenskapliga skrifter från Vetenskapsakademien som produceras och distribueras med stöd av Stiftelsen Natur & Kultur. Målet är att sprida vetenskapsbaserad information om viktiga och aktuella ämnen till allmänheten, särskilt inom ämnen där forskningen har gjort stora framsteg på senare tid.

Nu finns ett nytt nummer av Vetenskapsakademiens skriftserie Vetenskapen säger. Den här gången handlar det om genmodifierade växter, en mycket hett omdebatterad fråga under lång tid. Men skriften ger också en bakgrund till växtförädling i stort och användningen av den nya tekniken CRISPR/Cas9. Serien vänder sig till dig som är lärare, journalister, beslutsfattare, eller som bara är intresserad av vetenskapligt grundad information kring de här frågorna. 
Ladda ned skriften här
Läs mer  hos Vetenskapskademien

Tidigare skrifter har handlat om klimatet och om vacciner.

Texterna är skrivna av Vetenskapsakademiens ledamöter och sammanfattar uppdaterad och relevant forskning inom det aktuella området. 

Skrifterna kommer även att distribueras i tryckt form till prenumeranter av tidskriften Forskning & Framsteg.

Texterna produceras och ges ut med stöd av Natur & Kultur.

Om Kungl. Vetenskapsakademien:
Kungl. Vetenskapsakademien stiftades år 1739 och är en oberoende organisation vars övergripande mål är att främja vetenskaperna och stärka deras inflytande i samhället. Läs mer här.