Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Populärvetenskaplig serie om brännande samhällsfrågor

I samband med att klimatmötet COP26 i Glasgow inleds publicerar Kungl. Vetenskapsakademien den populärvetenskapliga skriften Vetenskapen säger – om klimatet.

Här slår forskarna fast att klimatförändringarna redan påverkar varje region på jorden på flera sätt och att framtidens klimat kommer att bestämmas av utsläppens utveckling och klimatkänsligheten. Klimatkänsligheten är ett uttryck för hur mycket varmare eller kallare klimatet blir efter en störning av något slag.

Texten är en del i Kungl. Vetenskapsakademiens serie av korta populärvetenskapliga texter inom aktuella samhällsområden. Syftet är att ge vetenskapssamhällets samlade syn på frågor som berör oss alla.

Den första texten handlade om vaccin.  I Vetenskapsakademien sammanfattar – om vaccin förklaras i text och bild bland annat hur vacciner först togs fram, hur de fungerar och varför det är mindre riskabelt att ta vaccin än att utsätta sig för sjukdom.

Texterna är skrivna av Vetenskapsakademiens ledamöter och sammanfattar uppdaterad och relevant forskning inom det aktuella området. Texterna är också bearbetade av en vetenskapsredaktör och pedagogiskt illustrerade för att uppnå optimal läsbarhet för en bred allmänhet, lärare, journalister, beslutsfattare med flera.

Texterna produceras och ges ut med stöd av Natur & Kultur.

Om Kungl. Vetenskapsakademien:
Kungl. Vetenskapsakademien stiftades år 1739 och är en oberoende organisation vars övergripande mål är att främja vetenskaperna och stärka deras inflytande i samhället. Läs mer här.