Mia Heikkilä

Mia Heikkilä är docent i pedagogik och verksam som forskningsledare vid Åbo Akademi. Hon driver flera forskningsprojekt och är flitigt anlitad som föreläsare. Hon har även arbetat på Skolverket och Regeringskansliet, samt gjort utredningar och rapporter till en rad olika samhällsaktörer.

Skolutveckling och jämställdhet

Sedan 70-talet har det funnits krav i läroplanen att jämställdhet ska vara en del av skolans verksamhet, ändå arbetar få skolor systematiskt med jämställdhetsfrågan. Ska förändring ske behövs konkret och långsiktigt arbete i organisationen, vilket redogörs för i Skolutveckling och jämställdhet

Läs mer

Presskontakt

Agnes Notini Zachrison
Kommunikationsansvarig Pedagogik