Mia Heikkilä

Mia Heikkilä är docent i pedagogik och verksam som forskningsledare vid Åbo Akademi. Hon driver flera forskningsprojekt och är flitigt anlitad som föreläsare. Hon har även arbetat på Skolverket och Regeringskansliet, samt gjort utredningar och rapporter till en rad olika samhällsaktörer.

Skolutveckling och jämställdhet

Sedan tidigt 70-tal har det funnits krav i läroplanen på att jämställdhet ska vara en del av skolans verksamhet, men trots det arbetar få skolor systematiskt med jämställdhetsfrågan. Ska förändring ske på riktigt behövs ett konkret och långsiktigt jämställdhetsarbete utifrån ett organisationsperspektiv – vilket är precis det Mia Heikkilä redogör för i den här boken.

Mer info

Presskontakt

Agnes Notini Zachrison
Kommunikationsansvarig Pedagogik