Steven C Hayes

Steven Hayes är professor i psykologi vid University of Nevada. Han är världsledande auktoritet inom ACT.