Fredrik Hertzberg

Fredrik Hertzberg är doktor i etnologi och universitetslektor vid Stockholms universitet. Hans forskningsintresse är riktat motövergången skola–arbetsliv för ungdomar med utländsk bakgrund, med fokus på identitet, inkludering och exkludering

Studie- och yrkesvägledning i migrationens tid

I boken presenteras och diskuteras centrala modeller för studie- och yrkesvägledning samt de anvisningar som återfinns i läroplanens målsättningar och Skolverkets allmänna råd för verksamheten utifrån begrepp som inkludering och exkludering, makt och hegemoni, varm och kall kunskap, kommunikativa projekt och strategier, samt erkännande och rättvisa.

Mer info