Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Fredrik Hertzberg

Fredrik Hertzberg är doktor i etnologi och universitetslektor vid Stockholms universitet. Hans forskningsintresse är riktat motövergången skola–arbetsliv för ungdomar med utländsk bakgrund, med fokus på identitet, inkludering och exkludering

Studie- och yrkesvägledning i migrationens tid

Studie- och yrkesvägledning spelar en central roll för inkluderingen av nyanlända inom utbildning, arbetsliv och samhälle. Den här grundboken behandlar de utmaningar, möjligheter och överväganden som aktualiseras i det pedagogiska arbetet vid mötet mellan vägledd och vägledare.

Läs mer