Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Singma

För en röd tråd i matematiken för Fk-åk 6. Baserad på Singaporemodellen med stora möjligheter att upptäcka och utforska matematiken.

Singma - matematik i världsklass

Singaporemodellen är en välbeprövad metod för undervisning i matematik, väl förankrad i forskning och Singma är anpassad till den svenska kursplanen. 

Att ge eleverna goda grundkunskaper i matematik, självförtroende, nyfikenhet och intresse för att lära mer – det är några av matematikundervisningens viktigaste uppgifter. 

Med Singma matematik betonas kvalitet i undervisningen och lärarens viktiga roll för elevers utveckling och lärande. Läromedlet ger dig som lärare stöd och en tydlig idé om hur lektioner kan läggas upp, vad som är i fokus och hur du på bästa sätt stödjer och utmanar elevers eget tänkande och lärande.

I häftet Lärarens guide till Singaporemodellen får du en översikt över vad Singaporemodellen är och hur du undervisar enligt den. Läs här!

NYHET! Nu finns Singma även för dig i förskoleklass - läs mer och beställ utvärderingsexemplar här!

Singaporemodellen är en välbeprövad metod för undervisning i matematik, väl förankrad i forskning och Singma är anpassad till den svenska kursplanen. 

Att ge eleverna goda grundkunskaper i matematik, självförtroende, nyfikenhet och intresse för att lära mer – det är några av matematikundervisningens viktigaste uppgifter. 

Med Singma matematik betonas kvalitet i undervisningen och lärarens viktiga roll för elevers utveckling och lärande. Läromedlet ger dig som lärare stöd och en tydlig idé om hur lektioner kan läggas upp, vad som är i fokus och hur du på bästa sätt stödjer och utmanar elevers eget tänkande och lärande.

I häftet Lärarens guide till Singaporemodellen får du en översikt över vad Singaporemodellen är och hur du undervisar enligt den. Läs här!

NYHET! Nu finns Singma även för dig i förskoleklass - läs mer och beställ utvärderingsexemplar här!

Singma materialbank

Singma materialbank

Välj den årskurs du är intresserad av här nedanför!

Välj filter