SSE Literary Agenda

Vi ger ett treårigt stöd till Handelshögskolan i Stockholm för att genom skönlitteratur göra framtida ledare mer empatiska. Det tror vi är bra för många!

Handelshögskolan i Stockholm bedriver en specialiserad och kvalificerad ekonomiutbildning med inriktning mot näringsliv och förvaltning. De studenter som utexamineras har en mycket god representation bland beslutsfattare i Sverige. Vi vill påverka dessa framtida ledare att bli mer empatiska och bredda deras perspektiv genom att läsa skönlitteratur.

Stiftelsen Natur och Kultur finansierar de kommande tre åren den skönlitterära satsningen under namnet SSE Literary Agenda. Initiativet är tvåspråkigt och öppet för alla skolans studenter oavsett utbildningsprogram. Ett Advisory Board har tillsats för att bland annat göra urvalet av de skönlitterära böcker som studenterna uppmanas läsa. 

Under läsåret 2018-2019 kommer bokcirklarna ta del av följande verk:

  • En storm kom från paradiset av Johannes Anyuru
  • Händelser vid vatten av Kerstin Ekman
  • Den ovillige fundamentalisten av Mohsin Hamid
  • Ännu ett liv av Theodor Kallifatides
  • Vegetarianen av Han Kang
  • Utrensning av Sofi Oksanen
  • Vi kom över havet av Julie Otsuka

 

Ta gärna del av ovanstående verk för att vidga dina perspektiv! Två av dem finns utgivna på Natur & Kultur.

 

Vegetarianen

Yeong-hye är en tystlåten kvinna i ett traditionellt äktenskap i Sydkorea. Hon har aldrig gjort uppror, men så börjar hon drömma om blod och brutalitet, om kroppar och kött. En dag bestämmer hon sig: hon måste bli vegetarian. Människorna i hennes liv, hennes make, svåger och syster, vägrar att acceptera beslutet, och hennes envishet sätter igång en spiral av tvång och våld. Kampen står inte bara kring hennes kropp och vad hon väljer att äta, utan handlar om hennes sexuella och intellektuella frihet. Vad händer med den som ständigt måste föra en kamp mot tillvaron? Vilka medel står till buds och när når en människa bristningsgränsen? Våldet som Yeong-hyes protest släpper lös tar sig in i henne själv, börjar arbeta emot henne. På andra sidan metamorfosen råder inte längre rationaliteten.

Läs mer