Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Svenska PEN ger stöd till hotade författare

Natur & Kultur stöder Svenska PEN för att de ger stöd till hotade författare och försvarar yttrandefriheten i Sverige och världen.

Svenska PEN opinionsbildar kring yttrandefrihetsfrågor och fungerar som kunskapsresurs för andra organisationer och myndigheter.

Under 2023 arrangerades den första upplagan av Banned Books Week i Sverige, där runt 240 bibliotek, skolor och bokhandlare medverkade och över 40 000 fysiska besökare tog del av projektet runt om i Sverige. Exempel på aktiviteter är skyltning med förbjuden litteratur, högläsning ur förbjudna böcker, boksamtal och författarbesök.

I november uppmärksammades den internationella PEN-händelsen Fängslade författares dag på flera håll i landet. Träffar för att skriva nyårshälsningar till fängslade författare har också genomförts. Svenska Pen fortsätter också sitt arbete för förföljda och fängslade författare.