Svenska PEN

På många håll i världen är yttrandefriheten satt under hård press. Svenska PEN:s uppdrag att försvara det fria ordet och ge stöd till hotade författare är därför mycket angeläget och viktigt. När författare fängslas, torteras, hotas eller dödas på grund av sitt skrivande eller för att de utövar sin yttrandefrihet slår PEN larm.

Svenska PEN uppvaktar beslutsfattare, ambassader och regeringsföreträdare, till stöd för förföljda författare. De bistår även författare och journalister som på grund av sitt arbete i hemlandet har tvingats söka asyl i Sverige. Genom brevskrivning, debattartiklar och manifestationer bedriver vi internationella kampanjer till stöd för hotade författare.

Stiftelsen Natur & Kultur ger ett verksamhetsstöd till Svenska PEN för att främja litteratur och yttrandefrihet. Ett uppdrag som ligger helt i linje med vår urkund.

https://www.svenskapen.se/

Lyssna på poddsamtalet med Elnaz Baghlanian från Svenska PEN. Klicka på bilden!