Anders Hammarberg

Anders Hammarberg är beteendevetare, leg. psykoterapeut och medicine doktor vid Karolinska institutet. Han kombinerar forskning, utbildning och kliniskt arbete bl.a. inom specialiserad beroendevård och företagshälsovård. Han har även flera expertuppdrag.

För mycket för ofta

Ingen dricker alkohol för att få sämre fysisk och psykisk hälsa eller relationsproblem. För många handlar det istället om att alkoholen förknippas med avkoppling, festligheter, smakupplevelser och social samvaro. De allra flesta som börjar fundera över sin egen konsumtion vet ganska väl varför de inte längre känner sig helt nöjda. 

Läs mer