Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Ett samarbete för läslust

En bok för alla ger ut böcker för barn och unga och bedriver läsfrämjande arbete som syftar till att öka läsandet, speciellt bland läsovana grupper, samt att främja bra litteratur.

Vi samarbetar med En bok för alla i projektet I läslyftets spår, som vill nå ut till högstadieelever med bra litteratur. Projektet har tryckt fem böcker, varav två är hela romaner och tre är nygjorda antologier som ska locka till läslust. Urvalet har gjorts av Ann-Marie Körling och Fredrik Sandström.

I samverkan med Skolverket har ett antal kommuner i socioekonomiskt utsatta områden valts ut och skolorna där erbjudits att kostnadsfritt beställa böckerna. De skönlitterära böckerna knyter an till Skolverkets nationella fortbildningsprojekt Läslyftet, där lärare bland annat kan fördjupa sin kunskap om hur man ökar elevers läslust och arbetar kritiskt med texter. Eleverna får sedan ta med böckerna hem, som en början på deras helt egna bibliotek.

Vi samarbetar med En bok för alla för att de sprider böcker till fler grupper av läsare.