Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Bokgåvor väcker läslust i skolan

En bok för alla arbetar för att skapa läslust hos barn och unga som sällan kommer i kontakt med litteratur. Med hjälp av projektet I läslyftets spår får eleverna skönlitterära böcker som gåva i klassrummet.

Natur & Kultur har sedan 2021 gett stöd till En bok för alla för produktion och distribution av böcker som ska väcka läsglädje hos elever i socioekonomiskt utsatta områden. Eleverna får böckerna som gåva av läraren i klassrummet.

Skolorna väljs ut i samarbete med Skolverket inom ramen för satsningen Samverkan för bästa skola. Här erbjuds stöd till skolhuvudmän vars skolor har låga kunskapsresultat och bedöms ha svåra förutsättningar att förbättra elevernas resultat på egen hand. Skolorna uppmuntras också att använda kompetensutvecklande material från Skolverkets nationella fortbildningsprojekt Läslyftet.

Projektet startade med fem böcker för högstadiet och kompletterades 2023 med tre böcker för mellanstadiet. Mer än 22 000 böcker skickades ut under året.

En bok för alla ger ut kvalitetsböcker för barn och unga till låga priser och bedriver läsfrämjande arbete för att öka läsandet speciellt i läsovana grupper.