Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Ett samarbete för läslust

Läsning och litteratur berikar liv och bygger samhällen. Att ge alla ungdomar förmåga och intresse för att läsa är en demokratifråga. Nu inleder Natur & Kultur ett samarbete med En bok för alla som ska ge böcker till högstadieskolor i områden med stora socioekonomiska utmaningar.

Litteratur kan berika livet med olika perspektiv och upplevelser, stärka förmågan till empati och ge kraft och kunskap att uttrycka sig. Många barn förlorar intresset för läsning innan de gått ut högstadiet och behöver extra stimulans för att behålla lusten att läsa. Extra stor är utmaningen i områden med högt socioekonomiskt index. Natur & Kultur inleder därför ett samarbete med En bok för alla för att erbjuda gratis böcker till ungdomar i högstadiet. Projektets utgångspunkt är Skolverkets kompetensutvecklingssatsning Läslyftet, som syftar till att ge personal i skola och förskola vetenskapligt väl underbyggda teorier och metoder för att utveckla undervisningen och förbättra elevers språk-, läs- och skrivförmågor och barns språkutveckling.

Samarbetet kommer att erbjuda klassuppsättningar av böcker utvalda för att Läslyftets material på ett enkelt sätt ska kunna omsättas i praktiken i klassrummet. Satsningen riktar sig till högstadieskolor och urvalet av skolor kommer att göras i samarbete med Skolverket. Det kommer också att vara möjligt att ladda ner böckerna som ljudbok för att alla ska kunna delta i samtalet.

Böckerna kommer att ges ut under höstterminen 2021 och mer information om projektet finns på enbokforalla.se i länken nedan.