Magnus Haake

Magnus Haake är docent i kognitionsvetenskap vid Lunds universitet och verksam i forskargruppen Educational technology group.

Digitalisering i förskolan på vetenskaplig grund

Digitalisering i förskolan på vetenskaplig grund vägleder blivande och verksamma förskollärare till hur man bäst arbetar med digitala verktyg och digital kompetens i förskolan. 

Läs mer