Segerstedtinstitutet

Vad vet vi om elevers kunskapsutveckling och politiska attityder vid studieresor till Förintelsens minnesplatser? Blir förståelsen djupare? Vilka metoder för lärande används? Segerstedtinstitutet vid Göteborgs universitet ska forska om detta och stiftelsen Natur & Kultur ger stöd till forskningen under fyra år.

Doktoranden Ola Flennegård vid Segerstedtinstitutet vid Göteborgs universitet forskar sedan januari 2019 om elevers kunskapsutveckling då de besöker Förintelsens minnesplatser. Forskningen ska generera kunskap inom det pedagogisk-didaktiska området elevresor till Förintelsens minnesplatser och tillföra kunskaper med bäring på minnet och bruk av Förintelsen, dels om den svenska nationella kontexten, dels om lärares praktik och elevers lärande.

Årligen besöker drygt 40 000 svenskar Auschwitz. En femtedel av alla svenska skolelever kommer någon gång under skoltiden att ha besökt Förintelsens minnesplatser.

Stiftelsen Natur & Kultur ger stöd till forskningen som förväntas bli klar inom fyra år.

Forum för levande historia och Segerstedtinstitutet har gemensamt gjort en förstudie inför forskningsprojektet. Rapport: Besöksmål Auschwitz – Om svenska resor för elever till Förintelsens minnesplatser

Stiftelsen Natur & Kultur har tidigare gett stöd för att utveckla Toleransprojektet där ungdomar reflektera över etiska dilemman, personligt ansvar och människovärde och samt tränar sin förmåga till samarbete, empati och problemlösning i ett historiskt kontext med Förintelsens platser. Individen blir medveten om alternativa sätt att handla och ifrågasätter sin identitet. Toleransprojektet och är nu en del av Segerstedtinstitutet.

Lyssna på samtalet med Christer Mattsson i vår podd Kurage. Klicka på bilden nedan.