Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Forskning för bättre pedagogik vid historiska minnesplatser

Segerstedtinstitutet vid Göteborgs universitet har fått sin första doktorand. Natur & Kultur har gett stöd till forskningen och den 19 januari disputerade Ola Flennegård.

Ola Flennegård har disputerat med avhandlingen Uppdrag: Historia och demokrati Perspektiv på studieresor till Förintelsens minnesplatser. Han har forskat i den pedagogiska praktiken för studieresor till Förintelsens minnesplatser, vilken sedan millenniumskiftet vuxit fram som en gräsrotsrörelse inom den svenska skolan, driven av lärares och elevers gemensamma engagemang. Särskilt fokus riktas mot hur undervisning om Förintelsen kopplas samman med skolans demokratiuppdrag.

Resultaten av studien visar hur det pedagogiska arbetet kan förstås som reglerat av två logiker: skolans demokratiuppdrag och den sekulära pilgrimsresan. Avhandlingen problematiserar hur Förintelsen generaliseras och visar hur de två logikerna innebär att utvecklandet av kunskaper om antisemitism, inte tas tillvara.

Vi samarbetar med Segerstedtinstitutet för att de bidrar till förståelse om vår samtid och stärker demokratin.