Segerstedtinstitutet

Vad vet vi om elevers kunskapsutveckling och politiska attityder vid studieresor till Förintelsens minnesplatser? Blir förståelsen djupare? Vilka metoder för lärande används? Segerstedtinstitutet vid Göteborgs universitet ska forska om detta och stiftelsen Natur & Kultur ger stöd till forskningen under fyra år.

År 2017 besökte drygt 44 000 svenskar Auschwitz. Det är det största antalet någonsin under ett år och många av besökarna var skolelever.

Forum för levande historia och Segerstedtinstitutet har gemensamt gjort en förstudie inför forskningsprojektet. Rapport: Besöksmål Auschwitz – Om svenska resor för elever till Förintelsens minnesplatser

Stiftelsen Natur & Kultur har tidigare gett stöd för att utveckla Toleransprojektet där ungdomar reflektera över etiska dilemman, personligt ansvar och människovärde och samt tränar sin förmåga till samarbete, empati och problemlösning i ett historiskt kontext med Förintelsens platser. Individen blir medveten om alternativa sätt att handla och ifrågasätter sin identitet. Toleransprojektet och är nu en del av Segerstedtinstitutet.

Lyssna på samtalet med Christer Mattsson i vår podd Kurage. Klicka på bilden nedan.