Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Forskning om Förintelsens minnesplatser

Natur & Kultur har gett stöd till Ola Flennegårds forskning om studieresor till Förintelsens minnesplatser vid Segerstedtinstitutet på Göteborgs universitet.

I januari 2024 disputerade Ola Flennegård med avhandlingen Uppdrag: Historia och demokrati Perspektiv på studieresor till Förintelsens minnesplatser. Han har forskat i den pedagogiska praktiken för studieresor till Förintelsens minnesplatser, som sedan millenniumskiftet vuxit fram som en gräsrotsrörelse inom den svenska skolan. Särskilt fokus riktas mot hur undervisning om Förintelsen kopplas samman med skolans demokratiuppdrag.

Resultaten av studien visar hur det pedagogiska arbetet kan förstås som reglerat av två logiker: skolans demokratiuppdrag och den sekulära pilgrimsresan. Avhandlingen problematiserar hur Förintelsen generaliseras och visar hur de två logikerna innebär att utvecklandet av kunskaper om antisemitism, inte tas tillvara.

I och med att avhandlingen är klar avslutas stödet från Natur & Kultur.