Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Segerstedtinstitutet

Segerstedtinstitutet är ett nationellt resurscentrum som har till uppdrag att bidra till ökad kunskap kring förebyggande arbete mot våldsutövande ideologier, våldsutövande strukturer samt rasistiska organisationer. Stödet bidrar till elevers kunskapsutveckling och politiska attityder vid studieresor till Förintelsens minnesplatser och har som syfte att tillföra kunskaper med bäring på minnet och bruk av Förintelsen, dels om den svenska nationella kontexten, dels om lärares praktik och elevers lärande.

Vad vet vi om elevers kunskapsutveckling och politiska attityder vid studieresor till Förintelsens minnesplatser? Blir förståelsen djupare? Vilka metoder för lärande används? Segerstedtinstitutet vid Göteborgs universitet forskar om detta och stiftelsen Natur & Kultur ger stöd till forskningen under fyra år.

Doktoranden Ola Flennegård vid Segerstedtinstitutet, Göteborgs universitet forskar sedan januari 2019, om elevers kunskapsutveckling då de besöker Förintelsens minnesplatser. Forskningen ska generera kunskap inom det pedagogisk-didaktiska området elevresor till Förintelsens minnesplatser och tillföra kunskaper med bäring på minnet och bruk av Förintelsen, dels om den svenska nationella kontexten, dels om lärares praktik och elevers lärande. Årligen besöker drygt 40 000 svenskar Auschwitz. En femtedel av alla svenska skolelever kommer någon gång under skoltiden att ha besökt Förintelsens minnesplatser.

Bilden ovan visar Ola Flennegård med en skolklass i Polen. Foto: Malin Mattsson Flennegård.

Titta på den korta filmen om varför Natur & Kultur tycker att forskningen är angelägen. Klicka på bilden nedan.

Lyssna på samtalet med Christer Mattsson i vår podd Kurage. Klicka på bilden längst ned.