Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Forskning för bättre pedagogik vid historiska minnesplatser

Som ett nationellt resurscentrum ska Segerstedtinstitutet sprida kunskaper om hur, när och varför ideologiskt motiverade våldsbejakande subkulturer uppstår. Institutet ska verka för systematiskt arbete bland barn och ungdomar för att förhindra och motverka uppkomsten och reproduktionen av dessa miljöer. I detta arbete ska institutet samverka med offentliga institutioner och civilsamhällets organisationer.

Natur & Kultur ger stöd till Segerstedtinstitutets forskning om elevers kunskapsutveckling då de besöker Förintelsens minnesplatser. Forskningen ska generera kunskap inom det pedagogiskdidaktiska området med elevresor till Förintelsens minnesplatser.

En femtedel av alla svenska ungdomar kommer någon gång att ha besökt Auschwitz, en av Förintelsen minnesplatser. En majoritet gör det som elever under sin skoltid. Doktoranden Ola Flennegård lämnade in sin delrapport hösten 2021 och slutseminarietexten är beräknad att examineras våren 2023.

Vi samarbetar med Segerstedtinstitutet för att de bidrar till förståelse om vår samtid och stärker demokratin.

Lyssna på samtalet med Segerstedtinstitutets chef Christer Mattsson i vår podd Kurage. Klicka på bilden längst ned.