Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Psykologiwebben

Här har vi samlat böcker och arbetsmaterial för dig som arbetar inom psykologi, psykiatri eller psykoterapi.

Manualbank
Klicka här
Självhjälp
Klicka här
Arbetsmaterial – formulär och övningar
Klicka här
Boka författare som föreläser
Klicka här
Våra nyheter!
ACT från hjärtat
386 kr
Att testa barn och ungdomar, 2 utg.
475 kr
Tillförlitlig och relevant kunskap för sjuksköterskor
312 kr
Verklighetsglappet
237 kr
Prolonged exposure terapeutmanual
490 kr
Ta tillbaka ditt liv, 2 utg
356 kr
Galenskap
288 kr
Arbetet på jobbet
288 kr
Återhämtningsguiden
237 kr
Krisstress
288 kr
Dansa på deadline
198 kr
12 verktyg i kbt
556 kr
Integrerad primärvård
371 kr
Olyckliga i paradiset
237 kr
Dansa mjukt med tillvaron
208 kr
XBT - existentiell beteendeterapi
371 kr
Samtalsterapi
326 kr
Suicidala patienter 2 utg
490 kr
ACT helt enkelt
401 kr
Anknytning i psykoterapi
371 kr
Anknytningsteori
592 kr
Ungdomar och identitet
386 kr
Beteendeproblem i skolan
267 kr
ACT från hjärtat
Robyn D. Walser, Kristoffer Pettersson
Det finns många böcker som beskriver teorin såväl som den praktiska tillämpningen av ACT. Däremot finns det få böcker som på ett träffande och belysande sätt fångar det terapeutiska…
Utkom 14 apr 2021
ISBN 9789127828490
386 kr
Att testa barn och ungdomar, 2 utg.
Ann-Charlotte Smedler, Eva Tideman
En uppskattad grundbok i psykologisk testning och utredning av barn och ungdomar kommer nu i en andra, reviderad utgåva.
Utkom 21 apr 2021
ISBN 9789127823846
475 kr
Tillförlitlig och relevant kunskap för sjuksköterskor
Ulrica von Thiele Schwarz, Henna Hasson, Lars Wallin
Den här boken knyter ihop två centrala ämnen som ofta hanteras separat: vetenskap och tillämpningen av kunskap i det praktiska vårdarbetet.
Utkom 28 apr 2021
ISBN 9789127827684
312 kr
Verklighetsglappet
Åsa Kruse
Orealistiska föreställningar på oss själva och på hur livet ska vara kan bli en fälla. Det kan i sin tur leda till stress, oro och tära på självkänslan. Verklighetsglappet handlar om att se…
Utkom 16 apr 2021
ISBN 9789127828797
237 kr
Prolonged exposure terapeutmanual
Edna B. Foa, Elizabeth A. Hembree, Barbara Olasov Rothbaum, Sheila A.M. Rauch, Kristoffer Pettersson
Prolonged exposure är en traumafokuserad form av kbt som rekommenderas som förstahandsval vid behandling av posttraumatiskt stressyndrom, ptsd. Denna bok innehåller alla verktyg som terapeuter behöver för att kunna…
Utkom 15 feb 2021
ISBN 9789127827714
490 kr
Ta tillbaka ditt liv, 2 utg
Barbara Olasov Rothbaum, Edna B. Foa, Elizabeth A. Hembree, Sheila A.M. Rauch, Kristoffer Pettersson
Om du har upplevt en eller flera traumatiska händelser och utvecklat posttraumatiskt stressyndrom, ptsd, så kan du behöva hjälp med att återhämta dig från symtom som flashbacks, mardrömmar och…
Utkom 15 feb 2021
ISBN 9789127827721
356 kr
Galenskap
Mikael Landén
Psykiatrin ger bättre och säkrare vård idag än för 100 år sedan och vi kommer att få se nya förslag på hur psykiska sjukdomar lindras, botas och förebyggs. Men finns psykiska diagnoser…
Utkom 26 mar 2021
ISBN 9789127829084
288 kr
Arbetet på jobbet
Anders Rydell
Krånglar det till sig på jobbet ibland? Känns vissa arbetsuppgifter meningslösa eller kanske direkt kontraproduktiva? Är arbetsgruppens målbild och rollfördelning inte riktigt tydlig? Florerar rykten och…
Utkom 19 mar 2021
ISBN 9789127828605
288 kr
Återhämtningsguiden
Niclas Almén
Stresshantering har tidigare mest handlat om att minska faktorer som leder till stress. Men många forskare är idag överens om att det inte är stressen i sig som orsakar ohälsa – utan brist på…
Utkom 5 mar 2021
ISBN 9789127827905
237 kr
Krisstress
Kerstin Jeding, Giorgio Grossi
Vad kan vi göra för att orka hålla ut om en kris, så som en pandemi, blir långvarig? Vad behöver vi veta om stress? Giorgio Grossi och Kerstin Jeding är ledande aktörer inom stresshantering i…
Utkom 13 nov 2020
ISBN 9789127829213
288 kr
Dansa på deadline
Lina Wennersten, Alexander Rozental
Dansa på deadline ger en vetenskaplig förklaring till varför vi skjuter upp saker och hur vi kan göra för att förändra vårt beteende. Utgångspunkten är forskning inom beteendeekonomi, kognitiv…
Utkom 15 jan 2021
ISBN 9789127829237
198 kr
12 verktyg i kbt
Ida Flink, Steven James Linton
I denna nya utgåva är alla verktygen och referenserna uppdaterade utifrån aktuellt forskningsläge. För varje verktyg beskrivs den teoretiska bakgrunden, forskningsstödet, vilka resultat du kan förvänta dig,…
Utkom 1 jan 2021
ISBN 9789127824546
556 kr
Integrerad primärvård
Nicola Silberleitner, Anneli Farnsworth von Cederwald, Patricia J. Robinson
Principer, färdigheter och rutiner för hela vårdcentralens arbete med beteenderelaterad ohälsa.
Utkom 18 jan 2021
ISBN 9789127827349
371 kr
Olyckliga i paradiset
Christian Rück
Psykiatern och forskaren Christian Rück utforskar en av våra allra viktigaste frågor: den psykiska ohälsan i Sverige. Beror ökningen av diagnoser på den svenska ensamheten, skärmarna, på att allt går…
Utkom 19 aug 2020
ISBN 9789127826748
237 kr
Dansa mjukt med tillvaron
Anna Kåver
Den folkkära psykoterapeuten Anna Kåver är tillbaka med en ny bok där hon formulerar principer för psykologiskt och existentiellt välbefinnande, mer i form av personliga essäer än uppmanande träning.
Utkom 26 jun 2020
ISBN 9789127826717
208 kr
XBT - existentiell beteendeterapi
Niklas Möller, Isabel Petrini
XBT, existentiell beteendeterapi, betraktar de existentiella frågorna genom KBT-glasögon. Författarna reflekterar kring frihet, ansvar och val och hur dessa begrepp kan begränsa oss eller hjälpa oss genom livet. Hur talar…
Utkom 28 aug 2020
ISBN 9789127825147
371 kr
Samtalsterapi
Niklas Törneke, Jonas Ramnerö
I Samtalsterapi utgår författarna från det mänskliga språket som fenomen, och undersöker hur behandling i form av pratande kan påverka människors liv. Utifrån inlärningspsykologi identifierar de…
Utkom 21 nov 2020
ISBN 9789127828278
326 kr
Suicidala patienter 2 utg
John A. Chiles, Kirk D. Strosahl, Laura Weiss Roberts, Erik MacQueen
Suicidala patienter är en efterfrågad handbok som här finns i en ny utgåva. Författarnas utgångsläge är att suicidalt beteende är ett farligt och kortsiktigt problemlösande beteende för att…
Utkom 7 nov 2020
ISBN 9789127826908
490 kr
ACT helt enkelt
Russ Harris, Kristoffer Pettersson
ACT helt enkelt lär ut Acceptance and Commitment Therapy på ett tillgängligt och inspirerande sätt till blivande terapeuter. Russ Harris går igenom ACT-modellen och teorin bakom, de sex kärnprocesserna i ACT och hur…
Utkom 8 aug 2020
ISBN 9789127827462
401 kr
Anknytning i psykoterapi
Camilla von Below
Anknytningsteorin förenas här med klinisk praktik. Camilla von Below förmedlar aktuell forskning, visar på bredden och djupet i anknytningsteorin, men även på dess begränsningar. Med många kliniska exempel…
Utkom 15 aug 2020
ISBN 9789127826892
371 kr
Anknytningsteori
Anders Broberg, Pia Risholm Mothander, Pehr Granqvist
Denna andra utgåva av grundboken Anknytningsteori tar upp den senaste anknytningsforskningen och beskriver hur anknytningen utvecklas från vaggan till graven.
Utkom 15 aug 2020
ISBN 9789127827271
592 kr
Ungdomar och identitet
Ann Frisén, Philip Hwang
Ungdomar och identitet är en etablerad klassiker som fördjupar olika aspekter av ungdomars identitetsutveckling. Denna nya utgåva är kraftigt reviderad, teoretiskt breddad, uppdaterad utifrån de senaste årens…
Utkom 20 nov 2020
ISBN 9789127827738
386 kr
Beteendeproblem i skolan
Bo Hejlskov Elvén
Konflikter och beteendeproblem kan hindra lärares arbete och elevernas inlärning. Förhållningssättet lågaffektivt bemötande, som bland annat handlar om att anpassa krav samt att hantera konflikter och våld,…
Utkom 21 sep 2020
ISBN 9789127828117
267 kr

Kontakta redaktionen

Åsa Norrman

Förläggare, Leg. psykolog, leg. psykoterapeut
asa.norrman@nok.se
☎ 08-453 87 30

Marie Söderberg

Förläggare, Leg. psykolog
marie.soderberg@nok.se
☎ 08-453 86 87

Ingrid Ericson

Förläggare, populärpsykologi
ingrid.ericson@nok.se
☎ 08-453 87 45

Vill du veta mer om innehållet eller har frågor?

Kontakta gärna oss

Bli författare hos oss
Vill du skriva en psykologibok eller har ett färdigt manus?
Läs mer här
Tipsa oss om böcker att översätta
Vill du rekommendera en bok som du önskar fanns på svenska?
Mejla oss

Våra senaste nyhetsbroschyrer

Nyhetsbroschyr hösten 2021
Psykologi, populärpsykologi, ledarskap, socialt arbete och vård
Bläddra här
Nyhetsbroschyr våren 2021
Psykologi, populärpsykologi, ledarskap, socialt arbete och vård
Bläddra här

Följ oss i sociala medier och prenumerera på våra nyhetsbrev