Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Frågor och svar om resestipendiet för lärare

Resestipendiet för lärare instiftades 2023. Här hittar du svar på de vanligaste frågorna kring stipendiet som kan vara bra att läsa igenom innan man fyller i sin ansökan. Stipendiet utlyses 15 augusti och sista ansökningsdag är 15 oktober.

Hur gör jag för att söka stipendiet?
Du klickar på Apply-länken nederst på sidan och registrerar ett konto. Därefter får du ett aktiveringsmejl som du behöver bekräfta. Kolla i skräpposten om du inte hittar det direkt.

Jag hittar inte ansökningsformuläret på Apply?
När du är inloggad klickar du på Skapa ny ansökan och då visas möjliga val för att söka stöd eller ansöka om stipendium. Du kan bara söka resestipendiet för lärare då det är utlyst, mellan 15 augusti och 15 oktober. Övrig tid visas inte möjligheten till att fylla i formuläret. 

Hur loggar jag in i Apply om jag har glömt mitt lösenord?
Klicka på Återställ lösenord när du försöker logga in så kan du ändra ditt lösenord. Tänk på att bekräftelsemejlet kan hamna i din mapp för skräppost.

Vem kan söka stipendiet?
Sökande ska vara verksamma pedagoger med en behörighetsgivande examen från en lärarutbildning, förskollärarutbildning, fritidspedagogutbildning eller med behörighetsgrundande högskolestudier. Doktorander, studerande eller lärare som är verksamma på högskola eller universitet tilldelas inte stipendium. 

Jag arbetar som lärare sedan flera år, men är inte behörig. Kan jag söka?
Nej, men om du skaffar dig en behörighetsgivande examen från en lärarutbildning, förskollärarutbildning, fritidspedagogutbildning eller med behörighetsgrundande högskolestudier så är du välkommen att söka.

Vår kurs ska åka till Kenya. Kan vi söka stipendiet för att kunna följa med?
Nej, studerande eller doktorander kan inte söka stipendiet.

Jag arbetar i Norge, men är utbildad i Sverige. Kan jag söka?
Nej, du måste vara anställd på en svensk skola. Syftet med stipendiet är att få inspiration för att utveckla den svenska skolan.

Jag vill åka med ett par kollegor. Hur gör vi då?
Många lärare vill åka i grupp så nu gör vi det möjligt att skriva en gemensam ansökan. Då man ansöker i grupp anges namnen på samtliga, men ansökan ska ha en person som är huvudansvarig (sökanden) som ska företräda projektet i alla kontakter med stiftelsen.

Vi är två som vill åka. Skickar vi in varsin ansökan?
Nej, vi kommer inte att bevilja två stipendier till samma plats, men ni kan söka stipendiet tillsammans. 

Vi var fyra som sökte och nu har en hoppat av. Hur påverkar det stipendiet?
Den som har skickat in ansökan är ansvarig och rapporterar även kostnader för resan när den är gjord. Så länge som resan genomförs av den sökande så behöver inte stipendiet betalas tillbaka.

Kan man söka stipendium för olika resor?
Vi vill att du bestämmer dig för en ansökan, en resa, och gör en riktigt bra ansökan där du motiverar syftet med resan.

Jag jobbar på kulturskolan. Kan jag söka stipendiet?
Ja, om du har en pedagogisk utbildning.

Kan jag söka varje år?
Ja, det kan du göra. 

Hur många söker stipendiet?
Vårt resestipendium för lärare instiftades 2023 och första året fick vi in 245 ansökningar. Förhoppningsvis kommer antalet ansökningar öka de kommande åren.

Kan man resa vart som helst?
Ja, i stort sett över hela världen, men inte i Sverige.

Jag har inte hittar någon lämplig konferens och har inga datum. Hur gör jag då i ansökan?
För att vi ska registrerat din ansökan behöver du ange tid och plats för en internationell resa nästkommande år. Hittar du ingen plats eller tid så är det ingen idé att söka.

När får jag reda på om jag får ett stipendium?
I december meddelas alla sökande. 

Får man veta varför ansökan inte beviljas?
Tyvärr har vi ingen möjlighet att ge personlig återkoppling på ansökningar. Fila på syftet, nyttan och hur kunskaperna kan spridas till nästa år och återkom med en ny ansökan.

Kan jag skicka in en ansökan i brevform?
Nej, vi måste ha den digitalt i ansökningsformuläret i Apply eftersom vi bedömer alla ansökningar där. Har du ingen dator kanske någon kan hjälpa dig.

Vad är det som bedöms i ansökan?
I första hand bedöms ditt angivna syfte med resan och hur du tror att dina förvärvade kunskaper kan bidra till utveckling av den svenska skolan. Vi eftersträvar geografisk spridning  vad gäller dels stipendiaternas hemorter, dels de tänkta resornas mål. Vidare önskas en mångfald vad gäller stadier, ämnen och inriktningar på konferenser. I möjligaste mån eftersträvas även en jämn könsfördelning. Det är alltså inte enbart de individuella ansökningarna som bedöms utan olika ansökningar bedöms ibland i förhållande till varandra.

Hur många tar del av min ansökan?
Stipendiekommittén och ytterligare fyra administratörer har tillgång till ansökningarna. Ansökningarna är sekretessbelagda utanför denna grupp och de lagras i högst 24 månader i Apply.

Vad får hotell och måltider kosta?
I ansökan anger du en ungefärlig budget. Kostnader för hotell och måltider varierar stort beroende vart du åker så ta reda på vad mat och logi kostar på just den ort du ska resa till. Du behöver redovisa övergripande kostnader med bifogade kvitton för att verifiera att du har använt stipendiet för den resa som det avses för.

Vad är det för person som efterfrågas som referens?
Vi vet ingenting om dig och eventuellt skulle vi behöva prata med någon som vet vem du är och att uppgifterna du har lämnat till oss stämmer. Vi ber dig ange skolledaren samt ytterligare en referens.

Budgeten i ansökan stämmer inte längre. Hur korrigerar jag den?
I din ansökan angav du en uppskattad budget. Utfallet behöver inte stämma helt överens med denna. Rapporteringen och bifogade kvitton är i första hand till för att verifiera att du har använt stipendiet för den resa som det avses för.

Kan alkohol följa med i matkvitton i redovisningen?
Ja, det går bra. Vi kommer inte att använda dina redovisade kvitton för avdrag eller i vår egen bokföring. Dina redovisade kvitton ska visa att resan genomförs. 

Hur rapporterar jag min resa?
Du rapporterar din resa i samma verktyg som du gjorde ansökan i: Apply.se/nok. När du loggar in i Apply så klickar du på Rapport för att komma till rapportformuläret. Fyll i rapporten och skicka in den senast en månad efter hemkomst. 

Vad händer om jag blir sjuk eller om resan inte blir av?
Meddela Natur & Kultur om något oförutsett händer och resan inte blir av. I värsta fall ska stipendiet återbetalas senast den 30 december.

Kan jag söka stipendium från er till att besöka Sameskolor?
Absolut, men skolan måste då ligga utanför Sveriges gränser.

Jag vill inte ange mitt personnummer och jag har hemlig adress. Hur gör jag?
Du skriver in år och datum då du är född och uppger skolans adress istället för din egen. Vi behöver dock din mejladress och ditt telefonnummer. Om du tilldelas ett stipendium behöver vi så småningom ditt personnummer tillsammans med ditt bankkonto så att vi kan föra över pengarna.

Kan jag komplettera min ansökan efter deadline?
Fram till sista ansökningsdagen, kan du be oss låsa upp din ansökan för komplettering. Den måste dock skickas in innan deadline för att registreras och efter deadline låser vi inte upp någon ansökan.

Kan jag ta tillbaka min ansökan?
Fram till deadline kan du be oss att låsa upp din ansökan och då kan du själv radera den. Om du vill makulera den efter deadline skickar du ett mejl till stiftelsen@nok.se. Ange alltid ansökningsnumret vid kontakt med oss.

Hur lång tid sparar ni min ansökan?
Vi har kvar din ansökan som längst 24 månader. När du skickar in din ansökan tar du del av våra leveransvillkor. För din kännedom så delar vi inte din ansökan utanför stipendiekommittén och stipendiets administratörer. 

Vår kundsupport kan hjälpa dig:
kundsupport@nok.se
08-453 87 00
Måndag-fredag kl. 08.30-16.00

Vill du att vi låser upp din ansökan för komplettering så mejlar du till: stiftelsen@nok.se