Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Elin Holm

Elin jobbar på Kunskapsskolan i Norrköping och undervisar i slöjd och bild för åk 6–9. Elin är Arete-meriterad förstelärare och arbetar för att driva utvecklingen av slöjd- och bildämnena inom Kunskapsskolan. I uppdraget ingår att möta och fungera som bollplank samt sprida beprövade metoder i undervisningen gentemot kollegor i bild- och slöjdämnena på Kunskapsskolor runt om i Sverige. 

Lärarens guide till Slöjd åk 4-6

I den här handledningen får du som är lärare i slöjd en grundlig genomgång av de teoretiska momenten i undervisningen.

Läs mer