Kurser & event

Onlinekurs

Visioner som blir av

Vision som blir av
 • Identifiera faktorer som underlättar för dig att arbeta strategiskt
 • Utforma en plan för att arbeta med strategiska frågor
 • Upptäck att aktiviteter som du redan gör faktiskt är strategiarbete
25/3
Föreläsning

Innovativ rekrytering

 • I komplett kurspaket ingår tre föreläsningstillfällen och boken "Innovativ rekrytering"
 • Riktar sig till dig som jobbar med rekrytering och vill vässa dina verktyg
 • Lär dig att undvika de vanligaste misstagen i rekryteringsprocessen
 • Möjligt att boka plats på ett eller flera kurstillfällen, anpassat utifrån era behov
16/4
Samtal/debatt

Författarsamtal - Michael Ondaatje, Stockholm

Internationell författarscen, Årsta Folkets Hus Teater
Onlinekurs

Aktiv läskraft Fk–åk 3

 • Nyckelkompetenser för ett livslångt lärande
 • Språkutvecklande arbetssätt och läsinlärningsmetoder
 • Från undervisning i läsförståelse till bedömning
01/10

Mångfald i skolan

 • Sverigebesök av Jim Cummins & David Mitchell – världsledande forskare inom området
 • Hur kan alla elever nå sina mål?
 • Senaste forskningen om effektiva undervisningsmetoder för barn med olika förutsättningar
 • Flerspråkighet som möjlighet i klassrummet
15/4
Samtal/debatt

Författarsamtal - Michael Ondaatje, Malmö

Författarscenen, Stadsbiblioteket Malmö
07/5
Mässa

Läromedelsmässa

Eriksbergshallen, Göteborg
07/12

Mentalisering och mentaliseringsbaserad terapi, MBT

Natur & Kultur, Karlavägen 31, Stockholm
16/5
Kurs

Singaporemodellen i matematik

Quality Hotel Vänersborg, Nabbensbergsvägen 2, Vänersborg.
27/5

Hur gör elever när de tänker och lär?

 • Välkommen på exklusiv föreläsningsdag tillsammans med Dylan Wiliam och Craig Barton
 • Hur får man eleverna att tänka på rätt saker, och att minnas vad vi lärt dem?
 • Hur kan vi engagera eleverna i sitt eget lärande och öka deras prestationer?
 • Flera praktiska tekniker – utprövade i klassrum, med forskningsstöd
12/11

Naturvetenskap och teknik i förskolan

 • Så kan förståelse för naturvetenskap och teknik förmedlas i förskolan
 • Konkreta tips på aktiviteter, teman och berättelser för verksamheten
 • Med utgångspunkt i förskolans reviderade läroplan
 • Hur tar vi till vara barnens nyfikenhet och lägger grunden för ett livslångt lärande?
Onlinekurs

Tillbaka till jobbet

 • Vanliga orsaker till att man drabbas av utmattning
 • Hur man kan se på sjukskrivningen
 • Vad du som chef kan göra för att hjälpa din medarbetare genom rehabiliteringen
31/8

Lågaffektivt bemötande och tydliggörande pedagogik

Lågaffektivt bemötande och tydliggörande pedagogik – hantera, utvärdera och förändra
 • En introduktion till lågaffektivt bemötande och tydliggörande pedagogik
 • Konkreta verktyg att använda vid olika tillfällen
 • Hur kan olika metoder kombineras för att ge bäst resultat?
 • Specialpris på ny bok
03/12

Hur kan man få alla elever att utveckla aktiv läskraft?

 • Begreppet Aktiv läskraft – från teori till praktik
 • Klassrumsmodeller att testa tillsammans med dina elever
 • Digitala resurser i läs- och skrivundervisningen
 • Boken säljs till specialpris på plats
13/4
Samtal/debatt

Författarsamtal - Michael Ondaatje, Norrköping

Litteraturscen, Hörsalen Norrköping
24/4
Kurs

Arbeta språkstödjande med ABC-klubben

Natur & Kultur, Karlavägen 31, Stockholm
25/4
Föreläsning

FSO-dagen

Scandic Crown, Göteborg
25/4
Kurs

Skrivarworkshop utifrån cirkelmodellen

Natur & Kultur, Karlavägen 13, Stockholm.
15/10

Matematikundervisning i förskolan

 • Hur lär yngre barn matematik och vilken roll kan förskolans pedagoger ha i detta lärande?
 • Hur kan förskolan erbjuda rika möjligheter för alla barn att upptäcka och lära matematik?
 • Utgångspunkt i förskolans läroplan, aktuell forskning och beprövad erfarenhet
 • Ny kunskap och inspiration kring matematikundervisning i förskolan
Onlinekurs

Lågaffektivt bemötande i förskolan

 • Öka kunskaperna om hur vi kan hantera situationer med stress och kaos
 • Pröva metoder för att utvärdera svåra situationer
 • Få ökad förståelse för orsaken till att problemskapande beteenden uppstår
 • Bli mer förtrogen med hur förändring kan göras
06/5
Föreläsning

Språkutveckling i fokus 2019

Scandic Star Hotel, Sollentuna, Stockholm
08/5
Kurs

Singma - matematik i världsklass!

Natur & Kultur, Karlavägen 31, Stockholm
09/5
Kurs

Singaporemodellen i matematik

Munkhätteskolan, Stora konferensrummet, Munkhättegatan 5, Malmö.
15/5

Främja lärande, närvaro och studiero i skolan

 • För dig som arbetar inom grundskola/gymnasium eller på annat sätt med skolutveckling
 • Föreläsning med några av Sveriges främsta experter på området
 • Tre fokusområden
 • Konkreta tips och exempel på arbeten i kommuner och skolor
Onlinekurs

Autism och ADHD i skolan

 • Öka din kunskap om de olika ojämna förmågorna inom autism och adhd
 • Få förståelse för hur elever kan uppleva sin skoldag
 • Anpassa undervisning och lärmiljöer med tydliggörande pedagogik