Kurser & event

Föreläsning

En likvärdig förskola

Natur & Kultur, Karlavägen 31, Stockholm
Föreläsning

Föreläsningskväll för dig som undervisar i sfi eller språkintro

Natur & Kultur, Karlavägen 31, Stockholm
Samtal/debatt

Författarsamtal med Claire Messud

Internationell Författarscen Stockholm, Årsta Folkets Hus Teater

Hur gör elever när de tänker och lär?

 • Välkommen på exklusiv föreläsningsdag tillsammans med Dylan Wiliam och Craig Barton
 • Hur får man eleverna att tänka på rätt saker, och att minnas vad vi lärt dem?
 • Hur kan vi engagera eleverna i sitt eget lärande och öka deras prestationer?
 • Flera praktiska tekniker – utprövade i klassrum, med forskningsstöd
Onlinekurs

Visioner som blir av

Visioner som blir av
 • Identifiera faktorer som underlättar för dig att arbeta strategiskt
 • Utforma en plan för att arbeta med strategiska frågor
 • Upptäck att aktiviteter som du redan gör faktiskt är strategiarbete

Matematikundervisning i förskolan

 • Hur lär yngre barn matematik och vilken roll kan förskolans pedagoger ha i detta lärande?
 • Hur kan förskolan erbjuda rika möjligheter för alla barn att upptäcka och lära matematik?
 • Utgångspunkt i förskolans läroplan, aktuell forskning och beprövad erfarenhet
 • Ny kunskap och inspiration kring matematikundervisning i förskolan

Naturvetenskap och teknik i förskolan

 • Så kan förståelse för naturvetenskap och teknik förmedlas i förskolan
 • Konkreta tips på aktiviteter, teman och berättelser för verksamheten
 • Med utgångspunkt i förskolans reviderade läroplan
 • Hur tar vi till vara barnens nyfikenhet och lägger grunden för ett livslångt lärande?

ADHD i arbetslivet

 • Praktiska verktyg för att planera dagen
 • Rutiner som skapar ordning och kontroll
 • Metoder för att förbättra sin uppmärksamhet
Onlinekurs

Autism och ADHD i skolan

 • Öka din kunskap om de olika ojämna förmågorna inom autism och adhd
 • Få förståelse för hur elever kan uppleva sin skoldag
 • Anpassa undervisning och lärmiljöer med tydliggörande pedagogik
Onlinekurs

Aktiv läskraft Fk–åk 3

 • Nyckelkompetenser för ett livslångt lärande
 • Språkutvecklande arbetssätt och läsinlärningsmetoder
 • Från undervisning i läsförståelse till bedömning
Onlinekurs

Tillbaka till jobbet

 • Vanliga orsaker till att man drabbas av utmattning
 • Hur man kan se på sjukskrivningen
 • Vad du som chef kan göra för att hjälpa din medarbetare genom rehabiliteringen
Onlinekurs

Lågaffektivt bemötande i förskolan

 • Öka kunskaperna om hur vi kan hantera situationer med stress och kaos
 • Pröva metoder för att utvärdera svåra situationer
 • Få ökad förståelse för orsaken till att problemskapande beteenden uppstår
 • Bli mer förtrogen med hur förändring kan göras