Kurs

Digitala beteenden Bootcamp 2020

Vill du få din målgrupp att klicka på annonser, ta del av ett budskap eller använda er app? Missa inte Sveriges mest omfattande utbildning i digitala beteenden, under ledning av Niklas Laninge (PBM) och Arvid Janson (KRY).
 • Lär dig göra en kundanalys där psykologi är utgångspunkten – och ta fram bättre tjänster och produkter
 • För dig som arbetar med produkt- och affärsutveckling eller digital marknadsföring
 • Kurs våren 2020 med fyra halvdagar samt individuell coaching
Föreläsning

Fysikundervisning med digitala verktyg

Natur & Kultur, Karlavägen 31, Stockholm
Föreläsning

Mindful self-compassion

Aktuell forskning visar positiva resultat för självmedkänsla, däribland minskad ångest och depression. Välkommen på eftermiddagsföreläsning med Chris Germer (USA), världsledande inom området.
 • Aktuell forskning visar positiva resultat för självmedkänsla, däribland minskad ångest och depression
 • Eftermiddagsföreläsning med Chris Germer (USA), världsledande inom området
 • De viktigaste komponenterna i självmedkänsla, och de vanligaste missförstånden
 • Tips för att komma igång, och upprätthålla ett utövande
Onlinekurs

Visioner som blir av

Visioner som blir av
 • Identifiera faktorer som underlättar för dig att arbeta strategiskt
 • Utforma en plan för att arbeta med strategiska frågor
 • Upptäck att aktiviteter som du redan gör faktiskt är strategiarbete
Föreläsning

Traumatisering hos barn: upptäcka, bemöta och behandla

Hur kan traumatisering ta sig uttryck? Hur kan symtom skilja sig åt hos förskolebarn, skolbarn respektive tonåringar? Vad är ett traumamedvetet bemötande? Välkommen till denna heldagskurs med Sofia Bidö, Moa Mannheimer och Poa Samuelberg, med konkreta strategier för dig som i yrket kommer i kontakt med barn och unga.
 • Förekomst av utsatthet hos barn, en uppdaterad sammanställning av vad vi vet idag.
 • Hur kan traumatisering ta sig uttryck? Hur kan symtom skilja sig åt hos förskolebarn, skolbarn respektive tonåringar?
 • Vad är ett traumamedvetet bemötande? Konkret vägledning och verktyg.
 • Som du frågar får du svar: tips på bra frågor att använda, och fallgropar att undvika.
 • Kursledare med lång erfarenhet av arbete med traumatiserade barn och deras föräldrar.
Onlinekurs

Autism och ADHD i skolan

 • Öka din kunskap om de olika ojämna förmågorna inom autism och adhd
 • Få förståelse för hur elever kan uppleva sin skoldag
 • Anpassa undervisning och lärmiljöer med tydliggörande pedagogik
Onlinekurs

ADHD i arbetslivet

 • Praktiska verktyg för att planera dagen
 • Rutiner som skapar ordning och kontroll
 • Metoder för att förbättra sin uppmärksamhet
Onlinekurs

Aktiv läskraft Fk–åk 3

 • Nyckelkompetenser för ett livslångt lärande
 • Språkutvecklande arbetssätt och läsinlärningsmetoder
 • Från undervisning i läsförståelse till bedömning
Onlinekurs

Att motverka rasism i förskolan och skolan

 • förskolans och skolans uppdrag att motverka rasism
 • att förstå och analysera rasism
 • olika arbetssätt för att motverka rasism
 • metoder och kartläggningsstrategier att använda i det dagliga arbetet.
Onlinekurs

Lågaffektivt bemötande i förskolan

 • Öka kunskaperna om hur vi kan hantera situationer med stress och kaos
 • Pröva metoder för att utvärdera svåra situationer
 • Få ökad förståelse för orsaken till att problemskapande beteenden uppstår
 • Bli mer förtrogen med hur förändring kan göras
Onlinekurs

Undervisning i förskolan

 • Undervisning med hjälp av barns inflytande, kunnande, erfarenheter och behov
 • Kunskap om arbetsformer som stärker barns förmågor och lärandeidentitet
 • Ett undervisande förhållningssätt i dagens alla aktiviteter, inte minst när lärande fångas i stunden
Onlinekurs

Närvaro i skolan

 • kompetensutveckling i närvarofrämjande arbete
 • verktyg, strukturer och praktiska exempel för implementering
 • utveckla det systematiska arbetet
Onlinekurs

Tillbaka till jobbet

 • Vanliga orsaker till att man drabbas av utmattning
 • Hur man kan se på sjukskrivningen
 • Vad du som chef kan göra för att hjälpa din medarbetare genom rehabiliteringen