Kurser & event

Mässa

Inspirationsdag i Växjö

Fortnox Arena, Växjö
Mässa

inspirationsdag i Kalmar

Kalmar Sportcenter
Föreläsning

Tofsingarna

Natur & Kultur, Karlavägen 31, Stockholm
Mässa
Föreläsning
Workshop

Välkommen till Läskonferensen Masterclass 2020! Tre eftermiddagar, och tre ämnesområden att fördjupa dig i.
 • Att läsa digitala texter med Maria Rasmusson
 • Retorik med Pär Sahlin
 • Praktiska språklekar med Maria Rydkvist
Mässa

Inspirationsdag i Uppsala

Fyrishov, Uppsala
Föreläsning

Mindful self-compassion

Aktuell forskning visar positiva resultat för självmedkänsla, däribland minskad ångest och depression. Välkommen på eftermiddagsföreläsning med Chris Germer (USA), världsledande inom området.
 • Aktuell forskning visar positiva resultat för självmedkänsla, däribland minskad ångest och depression
 • Eftermiddagsföreläsning med Chris Germer (USA), världsledande inom området
 • De viktigaste komponenterna i självmedkänsla, och de vanligaste missförstånden
 • Tips för att komma igång, och upprätthålla ett utövande
Onlinekurs

Autism och ADHD i skolan

Skapa begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet för elever med autism och adhd genom att anpassa undervisning och lärmiljöer med tydliggörande pedagogik.
 • Öka din kunskap om de olika ojämna förmågorna inom autism och adhd
 • Få förståelse för hur elever kan uppleva sin skoldag
 • Anpassa undervisning och lärmiljöer med tydliggörande pedagogik
Onlinekurs

ADHD i arbetslivet

Här får du som coach eller stödperson konkreta strategier och verktyg som personer med adhd kan använda för att få sin arbetsdag att fungera bättre.
 • Praktiska verktyg för att planera dagen
 • Rutiner som skapar ordning och kontroll
 • Metoder för att förbättra sin uppmärksamhet
Onlinekurs

Visioner som blir av

Utveckla ditt sätt att arbeta med långsiktiga frågor, identifiera faktorer som underlättar för dig att arbeta strategiskt och utforma en plan för att arbeta med strategiska frågor.
 • Identifiera faktorer som underlättar för dig att arbeta strategiskt
 • Utforma en plan för att arbeta med strategiska frågor
 • Upptäck att aktiviteter som du redan gör faktiskt är strategiarbete
Onlinekurs

Aktiv läskraft Fk–åk 3

Med ett språkutvecklande arbetssätt och läsinlärningsmetoder undervisa i strategier för läsförståelse för att skapa nycklerkompetenser för ett livslångt lärande.
 • Nyckelkompetenser för ett livslångt lärande
 • Språkutvecklande arbetssätt och läsinlärningsmetoder
 • Från undervisning i läsförståelse till bedömning
Onlinekurs

Att motverka rasism i förskolan och skolan

Lär dig om förskolans och skolans uppdrag att motverka rasism. Lär dig att förstå och analysera rasism och om olika arbetssätt för att motverka rasism i ditt dagliga arbete.
 • förskolans och skolans uppdrag att motverka rasism
 • att förstå och analysera rasism
 • olika arbetssätt för att motverka rasism
 • metoder och kartläggningsstrategier att använda i det dagliga arbetet.
Onlinekurs

Lågaffektivt bemötande i förskolan

Få ökad förståelse för orsaken till att problemskapande beteenden uppstår och lär dig hur du kan tänka och agera i mötet med barn i utmanande situationer.
 • Öka kunskaperna om hur vi kan hantera situationer med stress och kaos
 • Pröva metoder för att utvärdera svåra situationer
 • Få ökad förståelse för orsaken till att problemskapande beteenden uppstår
 • Bli mer förtrogen med hur förändring kan göras
Onlinekurs

Undervisning i förskolan

Utveckla lärandet hos alla barn i förskolan med arbetsformer som stärker barns förmågor och lärandeidentitet och ett undervisande förhållningssätt i dagens alla aktiviteter.
 • Undervisning med hjälp av barns inflytande, kunnande, erfarenheter och behov
 • Kunskap om arbetsformer som stärker barns förmågor och lärandeidentitet
 • Ett undervisande förhållningssätt i dagens alla aktiviteter, inte minst när lärande fångas i stunden
Onlinekurs

Tillbaka till jobbet

Hur du som chef kan hjälpa din medarbetare att skapa en hållbar återgång efter stressrelaterad ohälsa. Få konkreta strategier och kunskap om vilket stöd din medarbetare behöver.
 • Vanliga orsaker till att man drabbas av utmattning
 • Hur man kan se på sjukskrivningen
 • Vad du som chef kan göra för att hjälpa din medarbetare genom rehabiliteringen