Mässa

Förskoleklassens rikskonferens 2019

Hotel Riverton, Stora Badhusgatan 26, Göteborg
Mässa

Fritidshemmens rikskonferens 2019

Hotel Riverton, Stora Badhusgatan 26, Göteborg
Mässa

Förskolans rikskonferens 2019

Sankt Gertrud konferens, Östergatan 7B, Malmö
Mässa

Förskoleklassens rikskonferens 2019

Sankt Gertrud konferens, Östergatan 7B, Malmö
Onlinekurs

Visioner som blir av

Visioner som blir av
 • Identifiera faktorer som underlättar för dig att arbeta strategiskt
 • Utforma en plan för att arbeta med strategiska frågor
 • Upptäck att aktiviteter som du redan gör faktiskt är strategiarbete
Mässa

Fritidshemmens rikskonferens 2019

Sankt Gertruds konferens, Östergatan 7B, Malmö
Kurs

Digitala beteenden Bootcamp 2020

 • Lär dig göra en kundanalys där psykologi är utgångspunkten – och ta fram bättre tjänster och produkter
 • För dig som arbetar med produkt- och affärsutveckling eller digital marknadsföring
 • Kurs våren 2020 med fyra halvdagar samt individuell coaching
Föreläsning

Mindful self-compassion

 • Aktuell forskning visar positiva resultat för självmedkänsla, däribland minskad ångest och depression
 • Eftermiddagsföreläsning med Chris Germer (USA), världsledande inom området
 • De viktigaste komponenterna i självmedkänsla, och de vanligaste missförstånden
 • Tips för att komma igång, och upprätthålla ett utövande
Onlinekurs

Autism och ADHD i skolan

 • Öka din kunskap om de olika ojämna förmågorna inom autism och adhd
 • Få förståelse för hur elever kan uppleva sin skoldag
 • Anpassa undervisning och lärmiljöer med tydliggörande pedagogik

ADHD i arbetslivet

 • Praktiska verktyg för att planera dagen
 • Rutiner som skapar ordning och kontroll
 • Metoder för att förbättra sin uppmärksamhet
Onlinekurs

Aktiv läskraft Fk–åk 3

 • Nyckelkompetenser för ett livslångt lärande
 • Språkutvecklande arbetssätt och läsinlärningsmetoder
 • Från undervisning i läsförståelse till bedömning
Onlinekurs

Att motverka rasism i förskolan och skolan

 • förskolans och skolans uppdrag att motverka rasism
 • att förstå och analysera rasism
 • olika arbetssätt för att motverka rasism
 • metoder och kartläggningsstrategier att använda i det dagliga arbetet.
Onlinekurs

Lågaffektivt bemötande i förskolan

 • Öka kunskaperna om hur vi kan hantera situationer med stress och kaos
 • Pröva metoder för att utvärdera svåra situationer
 • Få ökad förståelse för orsaken till att problemskapande beteenden uppstår
 • Bli mer förtrogen med hur förändring kan göras
Onlinekurs

Undervisning i förskolan

 • Undervisning med hjälp av barns inflytande, kunnande, erfarenheter och behov
 • Kunskap om arbetsformer som stärker barns förmågor och lärandeidentitet
 • Ett undervisande förhållningssätt i dagens alla aktiviteter, inte minst när lärande fångas i stunden
Onlinekurs

Närvaro i skolan

 • kompetensutveckling i närvarofrämjande arbete
 • verktyg, strukturer och praktiska exempel för implementering
 • utveckla det systematiska arbetet
Onlinekurs

Tillbaka till jobbet

 • Vanliga orsaker till att man drabbas av utmattning
 • Hur man kan se på sjukskrivningen
 • Vad du som chef kan göra för att hjälpa din medarbetare genom rehabiliteringen