Sara Hedrenius

Sara Hedrenius är fil.kand i psykologi med vidareutbildning i psykotraumatologi, samt nationellt sakkunnig vid Svenska Röda Korsets enhet för beredskap och krisstöd. Sara överlevde M/S Estonias förlisning 1994 och medverkade i den referensgrupp som granskade Estoniakatastrofen. Hon har specifik erfarenhet av långsiktigt stöd till särskilt utsatta grupper, såsom föräldrar som förlorat flera barn eller familjer där någon har tagit sitt eget liv. Hon ingår som krisstödsspecialist i Röda Korsets delegatpool och Myndigheten för Samhällsskydd och beredskaps (fd Räddningsverkets) stödstyrka, och har tidigare arbetat på Migrationsverket med asylsökande migranter.

Krisstöd vid olyckor, katastrofer och svåra händelser

"'Krisstöd är en grundbok i krishantering skriven för blivande och yrkesverksamma sjuksköterskor
Läs mer