Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Hög tid att använda statsbidraget!

Högkvalitativa läromedel ökar jämlikheten i skolan – passa på att nyttja statsbidraget till långsiktiga, smarta investeringar.

Investera i elevernas framtid 

Läromedelsbarometern 2021 visar på ökade klyftor bland Sveriges kommuner. Tillgång till bra läromedel är en förutsättning för varje elevs möjlighet att växa. Hos oss hittar du kvalitetssäkrade läromedel i alla ämnen du kan söka bidrag för och digitalt material ingår alltid.

Statsbidrag för inköp av vissa läromedel 2023 funkar det

Bidraget ska täcka kostnader för inköp av läromedel som är direkt kopplade till undervisningen och främja elevernas lärande och kunskapsutveckling. 

Det omfattar förskoleklass, grundskola, grundsärskola, specialskola och sameskola. Det är huvudmännen, kommunala eller fristående, som gör själva ansökan. Läs mer om bidraget på Skolverket.se. 

Skrolla ner för att hitta läromedel för din årskurs.