Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Satsningen på läromedel fortsätter år 2024

Högkvalitativa läromedel ökar jämlikheten i skolan – nyttja statsbidraget till långsiktiga, smarta investeringar.

Investera i elevernas framtid 

Läromedelsbarometern 2022 visar på fortsatt stora klyftor mellan Sveriges kommuner. År 2023, 2024 och 2025 kan huvudmän därför begära ut Statsbidrag för inköp av läroböcker och lärarhandledningar. Tillgång till bra läromedel är en förutsättning för varje elevs möjlighet att växa.

Gör en läromedelsinventering på din skola

Vad behöver just ni fylla på med? Hos oss hittar ni kvalitetssäkrade läromedel i alla ämnen ni kan söka bidrag för och digitalt material ingår alltid.

Så funkar det

Vad kan vi använda statsbidraget till? 

  • Förlagsproducerade, fysiska läroböcker med eller utan digitala komponenter, avsedda för att användas i undervisning.
  • Övningsböcker och facit om de är direkt kopplade till en lärobok som används i undervisningen.
  • Lärarhandledningar om de är direkt kopplade till en lärobok som används i undervisningen.

Vad kan vi inte använda bidraget till?

  • Renodlade digitala läromedel.
  • Skönlitteratur, facklitteratur eller böcker som är inköpta för skolbibliotek. För inköp av litteratur finns ett särskilt statsbidrag - läs mer här.
  • Kurslitteratur (universitetsnivå).
  • Läromedel för gymnasieskolan, komvux ochSfi.
  • Litteratur för lärarfortbildning och lärarkalendrar.
  • Fristående lärarhandledningar och lärarmaterial.

Hur hittar jag de statsbidragsberättigade läromedlen hos Natur & Kultur?

Alla läromedel som omfattas av bidraget är uppmärkta med en grå ruta och texten ”Statsbidrag Läromedel” (se exempel nedan).

Vad ska jag tänka på när jag gör min läromedelsbeställning?

Precis som vanligt beställer du av den leverantör din skola använder. Statsbidraget begärs ut i en separat process via Skolverket.

Vem kan söka statsbidraget?

Bidraget kan sökas av kommunala, statliga, landstingsdrivna och fristående huvudmän för förskoleklass, grundskola, anpassad grundskola, specialskola och sameskola.

Undrar du över något särskilt läromedel eller känner dig osäker på hur bidraget ska användas? Vår kundsupport hjälper dig!

Läs mer och ansök senast 1 oktober hos Skolverket.

Hitta läromedel för din årskurs