Anna Eva Hallin

Anna Eva Hallin är leg logoped och forskare på Karolinska Institutet inom språk-, läs- och skrivutveckling samt språksvårigheter hos barn och ungdomar. Hon driver också språkforskning.se där hon sprider kunskap om språkstörning och skolbarns språkutveckling.

Förstå och arbeta med språkstörning

I varje klass finns i genomsnitt två elever som har en språkstörning. Sådant som de flesta gör helt automatiskt kan ta stor kraft och energi från en person med språkstörning: att hitta orden, formulera en mening, att sätta ihop strömmen av ord till en helhet och att lyssna, läsa och förstå.

Läs mer