Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Linda Hallberg

Linda Hallberg är enhetschef i en central barn- och elevhälsa. Hon har tidigare arbetat som rektor och skolhandledare. Hon har en lång erfarenhet av att arbeta med skolutveckling, rådgivning och handledning. Linda är utbildad specialpedagog och har gått den statliga rektorsutbildningen. Hon är även utbildad i tillämpad beteendeanalys och har en master i specialpedagogik.

Linda föreläser, utbildar och handleder skolans alla personalgrupper. Hon är också författare och pedagogiskt sakkunnig på webbtidningen Special Nest – med neuropsykiatri i fokus.

Kontaktuppgifter:
Linda Hallberg, 070-668 80 80
linda@specialpedagoglinda.se

Övergångar i gymnasievardagen

Övergångar i gymnasievardagen uppmärksammar läsaren på att det finns till synes osynliga övergångar i gymnasieskolan som på olika sätt påverkar eleverna, vissa så mycket att det riskerar att leda till sämre förutsättningar att lära.

Läs mer