Lara Honos-Webb

Lara Honos-Webb är filosofie doktor och klinisk psykolog i Kalifornien, USA. Hon undervisar vid universitetet i Santa Clara i Kalifornien och har presenterat sin forskning såväl nationellt som internationellt, bland annat i boken Så lyfter du fram styrkorna hos barn med ADHD.