Cattrin Hurtig

Yrkessvenska i vård och omsorg Yrkessvenska i vård och omsorg

Yrkessvenska i vård och omsorg är tänkt till elever som studerar svenska som andraspråk och som vill utbilda sig till ett yrke inom vården.

Mer info