Björn Holmberg

Familjeterapins grunder

Familjeterapins grunder har under årens lopp etablerats som ett standardverk. På ett lättfattligt och överskådligt sätt tar boken upp de centrala tankarna inom området.

Läs mer