Henna Hasson

Henna Hasson är företagsekonom och docent i hälso- och sjukvårdsforskning. Hon är verksam vid MMC på Karolinska institutet och som chef för Enheten för implementering och utvärdering på Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin, Stockholms läns landsting.

Användbar evidens

Idag förväntas alla använda evidensbaserade metoder. Men det är inte så lätt i praktiken och därför anpassas metoderna ofta. Vad händer då? Kan man lita på att insatserna är säkra och hjälper? Fungerar de kanske till och med bättre?


Författarna reder ut vad evidens är och hur tillförlitlig kunskap kan tas fram. Utförligt beskriver de varför följsamhet till evidensbaserade metoder är viktigt –...
Mer info