Fanzingo

Mediehuset Fanzingo producerar film, podd, journalistiska texter, tv, radio, poesi, scenkonst och musik med och av underrepresenterade perspektiv i syfte att göra medielandskapet mer demokratiskt.

Just nu är Fanzingos målgrupper som medskapar media; unga i miljonprogram och landsbygd, nyanlända, personer med erfarenhet av psykisk ohälsa, samt personer med erfarenhet av inlåsning och kriminalitet. Fanzingos metod handlar om att producera med och av underrepresenterade grupper, aldrig om. Fanzingos mediehus finns i Alby, men stöttar och driver även verksamheter på andra orter och platser både i Stockholms län och runt om i landet. Målet är att stärka demokratin och ge plats till fler berättelser och perspektiv i medierna. 

Låt dig inspireras på Fanzingos hemsida!
http://www.fanzingo.se/