Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Vi mäter, sätter mål för reduktion och reducerar

Klimatfrågan angår oss alla. Vi på Natur & Kultur arbetar sedan 2019 med att mäta och reducera våra koldioxidutsläpp och vi investerar i projekt som tar upp koldioxid. Vi samarbetar med branschen för att inspirera och lära av varandra.

Sedan 2015 har vi arbetat hårt med att mäta, sätta mål för reduktion samt reducera våra koldioxidutsläpp per kilo producerad bok. Vi mäter utsläppen från hela vår verksamhet, inte bara från bokproduktionen.

Vi investerar också i verifierade trädprojekt som tar upp koldioxid i atmosfären. Läs mer om dem här.

Vår klimatberäkning följer GHG-protokollet (Greenhouse Gas Protocol), en standard för beräkning och styrning av växthusgasutsläpp som används av både nationer och företag. Det är ett verktyg för att förstå, kvantifiera och hantera utsläppen av växthusgaser.