Magdalena Hulth

Hur gör prinsessor?

Läser ni böcker om prinsar och prinsessor i förskolan? Då har ni ett bra tillfälle att lyfta frågor som rör genuspedagogik och normkritiskt tänkande!

Läs mer