Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Helamalmö

Helamalmö bidrar till ett inkluderande och humanare samhälle. De vill ge barn och unga möjlighet att tillgodogöra sig sina rättigheter och göra hela Malmö tillgängligt för alla. Organisationens övergripande mål är social hållbarhet och rättvisa.

Verksamheten är bred i Malmö och engagerar drygt 4500 aktiva deltagare, varav merparten är tjejer. Helamalmö bedriver bland annat ett ledarskapsprogram för unga. På fem mötesplatser i socialt utsatta områden i Malmö erbjuder de en meningsfull fritid och vuxna som ser de unga. Idag driver Helamalmö fyra mötesplatser i skolor samt i den nyöppnade stora lokalen på Nydala torg.

Tidigare fanns det bara ett fåtal aktiviteter för unga i Nydala, och det fanns inte heller något bibliotek. På Mötesplats Helamalmö, som är ettusen kvadratmeter stor och består av sexton rum, erbjuder de nu bland annat dans, läxläsning, fritidsbank, gaming-rum, musikstudio, och har tillsammans med Malmö stadsbibliotek startat en biblioteksverksamhet.

Den senaste tiden har Helamalmö synts en hel del i medier på grund av skjutningar i Malmö. Verksamhetsledaren Nicolas Lunabba poängterar vikten av vuxnas engagemang för barn. Att bry sig om barnen, vara förebilder och skapa en meningsfull fritid borde vara en självklarhet i samhället.

Under Coronakrisen mobiliserar Helamalmö om sin verksamhet för att stötta riskgrupper och där behoven är som störst. Bland annat har de uppsökande arbete för barn och unga för att sprida information.

Helamalmö bidrar till ett inkluderande och humanare samhälle. Kul och meningsfulla aktiviteter behövs i Nydala så därför ger vi ett stöd till Helamalmös verksamhet i Nydala.

Foto: Urszula Striner

Film Kurage - Nicolas Lunabba

Hur skapar vi ett jämlikt och demokratiskt samhälle? Vad kan vi göra för att ungdomar i Sverige ska få samma möjligheter? Kan vi öka den ekonomiska jämlikheten och…
HelaMalmö arbetar för ett mer öppet, jämlikt och inkluderande Sverige.

#viärpåriktigt

HelaMalmös svarsfilm på den kritiserade filmen från Staffanstorps kommun. En film som vill mänskliggöra de misstänkliggjorda.