Helamalmö

Den senaste tiden har Helamalmö synts en hel del i medier på grund av skjutningar i Malmö. Verksamhetsledaren Nicolas Lunabba poängterar vikten av vuxnvas engagemang för barn. Att bry sig om barnen, vara förebilder och skapa en meningsfull fritid borde vara en självklarhet i samhället.

Helamalmö vill ge barn och unga möjlighet att tillgodogöra sig sina rättigheter och göra hela Malmö tillgängligt för alla. Verksamheten är bred i Malmö och engagerar drygt 4500 aktiva deltagare, varav merparten är tjejer.

Helamalmö bedriver bland annat ett ledarskapsprogram för unga. På fem mötesplatser i socialt utsatta områden i Malmö erbjuder de en meningsfull fritid och vuxna som ser de unga. Idag driver Helamalmö fyra mötesplatser i skolor samt i den nyöppnade stora lokalen på Nydala torg.

Tidigare fanns det bara ett fåtal aktiviteter för unga i Nydala, och det fanns inte heller något bibliotek. På Mötesplats Helamalmö, som är ettusen kvadratmeter stor och består av sexton rum, erbjuder de nu bland annat dans, läxläsning, fritidsbank, gaming-rum, musikstudio, och har tillsammans med Malmö stadsbibliotek startat en biblioteksverksam.

Vi tycker att  Helamalmö bidrar till ett inkluderande och humanare samhälle. Det behövs verkligen kul och meningsfulla aktiviteter i just Nydala så därför ger vi ett stöd till verksamheten i Nydala under tre år.

Följ Helemalmö på Instagram och se vad de gör!

Foto: Urszula Striner

HelaMalmö arbetar för ett mer öppet, jämlikt och inkluderande Sverige.

#viärpåriktigt

HelaMalmös svarsfilm på den kritiserade filmen från Staffanstorps kommun. En film som vill mänskliggöra de misstänkliggjorda.