Helamalmö

Helamalmö vill ge barn och unga möjlighet att tillgodogöra sig sina rättigheter och göra hela Malmö tillgängligt för alla. Verksamheten är bred i Malmö och engagerar drygt 4500 aktiva deltagare, varav merparten är tjejer.

Helamalmö bedriver bland annat ett ledarskapsprogram för unga. På fem mötesplatser i socialt utsatta områden i Malmö erbjuder de en meningsfull fritid och vuxna som ser de unga. Idag driver Helamalmö fyra mötesplatser i skolor samt i den nyöppnade stora lokalen på Nydala torg.

Tidigare fanns det bara ett fåtal aktiviteter för unga i Nydala, och det fanns inte heller något bibliotek. På Mötesplats Helamalmö, som är ettusen kvadratmeter stor och består av sexton rum, erbjuder de nu bland annat dans, läxläsning, fritidsbank, gaming-rum, musikstudio, och har tillsammans med Malmö stadsbibliotek startat en biblioteksverksam.

Vi tycker att  Helamalmö bidrar till ett inkluderande och humanare samhälle. Det behövs verkligen kul och meningsfulla aktiviteter i just Nydala så därför ger vi ett stöd till verksamheten i Nydala under tre år.

Följ Helemalmö på Instagram och se vad de gör!

Foto: Urszula Striner

Målet är att den nyöppnade Mötesplats Helamalmö i Nydala ska vara ett inspirerande kunskaps- och aktivitetscenter för unga. Nicolas Lunabba, verksamhetsansvarig för Helamalmö