Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Priser

Natur & Kulturs priser ska lyfta fram och stärka personer som har gjort viktiga insatser inom kulturområdet, betydande inlägg i samhällsdebatten eller främjat spridning av forskning. Priserna är ett led i Natur & Kulturs uppdrag att genom bildning och utbildning stärka röster i det demokratiska samtalet.

Natur & Kulturs kulturpris

Natur & Kulturs kulturpris är vårt största och mest anrika pris. Det har delats ut årligen sedan 1974 och ges till en eller flera personer som har gjort en väsentlig insats inom kulturområdet. Prissumman är fr.o.m. 2023 på 400 000 kr och pristagaren utses av stiftelsens styrelse.


Natur & Kulturs debattbokspris

Natur & Kulturs debattbokspris är Sveriges största debattbokspris. Prissumman på 250 000 kr tilldelas årligen en författare till en svensk fackbok som har bidragit till att fördjupa samhällsdebatten. Priset delas ut under Almedalsveckan i Visby. Tidigare hette priset Johan Hansson-priset.

Natur & Kulturs populärvetenskapliga pris

Natur & Kulturs populärvetenskapliga pris ska uppmärksamma en person som på svenska framgångsrikt spridit aktuell forskning till en bred allmänhet. Priset kan ges till en forskare, författare eller journalist som under det senaste året populariserat vetenskap inom områdena människa, samhälle, bildning och hälsa. 2022 höjs prissumman till
250 000 kr.

Nomineringar tas emot till och med 1 februari.


Ingvar Lundbergpriset

Ingvar Lundbergpriset på 100 000 kronor ska tilldelas en person som har gjort avgörande insatser inom forskning eller utbildning för att främja kunskap om läs- och skrivinlärning. Det kan även vara en pedagog som har utvecklat metoder för att undervisa barn i läsning och väckt deras lust att läsa, eller någon som på annat sätt stimulerat barns läsande.

Nomineringar tas emot till och med 1 mars.


Natur & Kulturs översättarpris

Svenska Akademien delar varje år ut Natur & Kulturs översättarpris, som omfattar två pris om 60 000 kronor vardera. Priset, som instiftades 1985, avser att belöna personer som gjort förtjänstfulla översättningar till eller från svenska språket.


Årets översättning

Årets översättning är ett pris till årets bäst översatta verk till svenska. Ett nytt pris 2019 som delas ut i samarbete med Sveriges Författarförbund. Prissumman är 100 000 kr och priset delas ut under hösten.

Nomineringsperioden är i början av året.