Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Priser

Natur & Kultur delar varje år ut ett antal priser för att belöna människor som exempelvis gjort viktiga kulturinsatser, främjat spridning av forskning eller gjort betydande inlägg i samhällsdebatten. De som delar Natur & Kulturs värderingar är viktiga att uppmärksamma.

Natur & Kulturs kulturpris

Natur & Kulturs kulturpris är vårt största och mest anrika pris. Det delas ut årligen sedan 1974. Prissumman är 400 000 kronor och ges till en eller flera personer som har gjort en väsentlig insats på kulturområdet. 


Natur & Kulturs debattbokspris

Natur & Kulturs debattbokspris är Sveriges största debattbokspris. Prissumman på 250 000 kr tilldelas årligen en författare till en svensk fackbok som har bidragit till att fördjupa samhällsdebatten. Priset delas ut på onsdagen under Almedalsveckan i Visby. Tidigare hette priset Johan Hansson-priset.

Natur & Kulturs populärvetenskapliga pris

Natur & Kultur instiftade ett nytt pris 2017 på 100 000 kr för att belöna spridning av forskning till allmänheten. Priset ges till en forskare, författare eller journalist som under det senaste året populariserat forskning inom områdena människa, samhälle och hälsa. 

Nomineringar tas emot till och med 1 februari.


Ingvar Lundbergpriset

Ingvar Lundbergpriset på 100 000 kronor ska tilldelas en person som har gjort avgörande insatser inom forskning eller utbildning för att främja kunskap om läs- och skrivinlärning. Det kan även vara en pedagog som har utvecklat metoder för att undervisa barn i läsning och väckt deras lust att läsa, eller någon som på annat sätt stimulerat barns läsande.

Nomineringar tas emot till och med 1 februari.


Natur & Kulturs översättarpris

Svenska Akademien delar varje år ut Natur & Kulturs översättarpris, som omfattar två pris om 60 000 kronor vardera. Priset, som instiftades 1985, avser att belöna personer som gjort förtjänstfulla översättningar till eller från svenska språket.


Årets översättning

Årets översättning är ett pris till årets bäst översatta verk till svenska. Ett nytt pris 2019 som delas ut i samarbete med Sveriges Författarförbund. Prissumman är 100 000 kr och priset delas ut under hösten.

Nomineringsperioden är i början av året.