Årets översättning - ett pris i samarbete med Sveriges Författarförbund

Årets översättning är ett pris till årets bäst översatta verk till svenska. Ett nytt pris 2019 som delas ut i samarbete med Sveriges Författarförbund. Prissumman är 100000 kr.

Översättarsektionen av Sveriges Författarförbund har sedan 2011 delat ut priset till årets bäst översatta verk, Årets översättning, vilket har gått till en rad framstående svenska översättare. Från och med 2019 delar stiftelsen Natur & Kultur och Sveriges Författarförbund tillsammans ut Årets översättning med en prissumma på 100 000 kr.

Priset ska gå till ett allmänlitterärt verk som är

  • Översatt till svenska för första gången
  • Översatt från originalspråk till svenska
  • Utgivet under 2018


Med allmänlitterärt verk avses skönlitteratur, barn och ungdom och sakprosa. 

Priskommittén består av representanter från stiftelsen Natur & Kultur och medlemmar i Översättarsektionen av Sveriges Författarförbund, som inbjuder svenska förlag och enskilda översättare att nominera såväl översatta verk som kandidater till det nya stipendiet. Nomineringsbrev skickas ut före jul och nomineringarna ska vara inne den 15 februari 2019. Priset och stipendiet delas ut i oktober 2019.

Anvisningar för nominering till Årets översättning

Förlag och enskilda inbjuds att nominera böcker till Årets översättning 2018.

Skicka in ett exemplar av översättningen (i bokform) och ett av originalet (som pdf eller bok) senast 15 februari 2019.
En mycket kort motivering till nomineringen skickas till översättarsektionens styrelse på styrelse@oversattarsektionen.se

Nominerade böcker skickas till:
Sveriges Författarförbund
Box 2157, 103 63 Stockholm

Pdf-original skickas till:
styrelse@oversattarsektionen.se

Varje enskilt förlag eller person kan nominera högst två (2) titlar till priset.