Ulla-Carin Hedin

Ulla-Carin Hedin är docent vid institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet.