Natur & Kulturs debattbokspris

Detta är Sveriges största debattbokspris. Det instiftades 2008 och prissumman på 250 000 kr tilldelas årligen författare till en svensk fackbok som bidrar till att fördjupa samhällsdebatten.

Debattboken är viktig för att reflektera över samtidens svåraste frågor. Den behövs för att ge en mer fördjupad och nyanserad bild än vad utrymmet i medier eller sociala medier kan ge.

Pristagaren utses av en jury som läser igenom nyutgiven svensk sakprosa som bidrar till en aktuell debatt. Juryn består av:
Kjell Blückert, vd för Ragnar Söderbergs stiftelse
Ann-Charlotte Smedler, professor emerita i psykologi
Katarina Barrling, filosofie doktor i statsvetenskap
Emma Stenström, docent i företagsekonomi
Lena ten Hoopen, journalist och författare
samt av föregående års mottagare av Natur & Kulturs debattbokspris.

När priset instiftades fick det namnet Johan Hanssonpriset efter Natur & Kulturs grundare, men från och med 2017 heter samma pris Natur & Kulturs debattbokspris. Priset delas ut i Visby under Almedalsveckan i samband med en debatt om bokens innehåll.

Pristagare

2018
Åsa Erlandsson

Det som aldrig fick ske: Skolattentatet i Trollhättan
Mer om årets pristagare

2017
Moa Kärnstrand och Tobias Andersson Åkerblom

Modeslavar - Den globala jakten på billigare kläder. 
”För att de visar prov på en uthållig journalistik som avtäcker den mörka baksidan av det som har kallats modets demokratisering. Under en tunn fernissa av kosmetisk affärsetik och med västvärldens konsumenter som medaktörer bedriver klädjättarna rovdrift på mänsklig arbetskraft i de nya låglöneländerna. Kärnstrands och Andersson Åkerbloms reportage är inträngande, faktaspäckat och djupt uppfordrande för oss alla.”

2016
Maggie Strömberg

Vi blev som dom andra - Miljöpartiets väg till makten
”För att den genom att följa Miljöpartiets olika personligheter ger en fördjupad förståelse av tidsandans nyckfullhet och maktens höga pris, samt visar prov på den välunderbyggda berättelsens kritiska kraft.”

2015
Roland Paulsen

Vi bara lyder – en berättelse om Arbetsförmedlingen
”För en välskriven och uppfordrande studie som med svart humor skildrar Arbetsförmedlingens verksamhet och samtida föreställningar om arbete, arbetsmoral och lydnad.”

2014
Dan Josefsson

Mannen som slutade ljuga
”För en grundlig granskning, presenterad med dramaturgisk kraft, av makten hos slutna tankekollektiv ovilliga att utsätta sig för utomstående prövning, och de risker denna makt kan medföra för den svenska rättsapparaten.”

2013
Maciej Zaremba

Patientens pris – ett reportage om den svenska sjukvården och marknaden
”I reportaget lyckas Zaremba med osviklig känsla för detaljer och säkert utvalda fallstudier övertygande visa hur nya idéer om administrativ effektivitet inom sjukvården skapar inte bara byråkratiskt tunga och omständliga arbetsformer, utan till och med kan utgöra en fara för patienternas hälsa.”

2012
Ingmar Karlsson

Bruden är vacker men har redan en man. Sionismen – en ideologi vid vägs ände?
”För att han förenar folkbildarens pedagogiska klarhet med historikerns kritiska skärpa när han tar sig an en region, Palestina och Israel och en mångskiktad konflikt. Karlsson visar med tydlighet och insikt historiens komplexa karaktär, och hemfaller aldrig åt förenklande förklaringar eller lösningar.”

2011
Kristina Kappelin

Berlusconi – italienaren
”För att hon förmår belysa ett av Europas märkligaste politiska fenomen, den italienske miljardären och politikern Silvio Berlusconis skandalomsusade karriär, utan att hemfalla åt vare sig fördomar eller förenklande förklaringar. Kristina Kappelin gör det till synes obegripliga i hans framgång begripligt.”

2011
Henrik Berggren

Underbara dagar framför oss – en biografi över Olof Palme
”För att han vävt samman den breda tidskrönikan med det intima porträttet. Den komplexa gestalt som var Olof Palme träder fram mot bakgrund av den dramatiska tid som formade honom – men som också delvis formades av honom. Allt med en språklig exakthet som förvandlar biografiskrivandet till skön konst.”

2010
Dilsa Demirbag-Sten

Fosterland
”En självbiografisk berättelse som naket och ömsint berättar om den egna familjens ofta smärtsamma och alltid motsägelsefulla flytt från den kurdiska hembyn till Sverige i mitten av 1970-talet. Genom att berätta om faderns accepterande av det nya landets levnadsmönster med våldet i hemmet som mörk underström och om moderns sätt att bevara självrespekten genom ett förtvivlat fasthållande av förtryckande traditioner, ger hon oss en gripande skildring som kastar ett förklarande ljus över liv i Sverige.”

2009
Martin Gelin

Det amerikanska löftet – Barack Obamas väg till Vita huset
”Ett reportage om det amerikanska presidentvalet 2008. Genom att kombinera reporterns känsla för den konkreta detaljen med samtidshistorikerns förmåga att sammanfatta skeenden har Martin Gelin skapat en fullödig skildring av ett dramatiskt ögonblick i vår samtid.”

2009
Andreas Malm

Hatet mot muslimer
”En utmanande och kontroversiell, alltid väldokumenterad, uppgörelse med den växande islamofobin i Sverige och Europa. Hatet mot muslimer för oss med stor lärdom genom olika tidsåldrar och över geografiska gränser på jakt efter rasism och islamofobi.”

2008
Kristina Mattsson

De papperslösa – och de aningslösa
”Kristina Mattsson får priset för att hon tagit sig an det angelägna och samtidigt kontroversiella ämnet de papperslösa. Osentimentalt skildrar hon den stora grupp som lever och arbetar i vårt land, liksom i resten av Europa, utan medborgerliga rättigheter eller socialt skydd. I konkreta historier får läsaren möta en rad enskilda öden, som beskriver hur verkligheten ser ut för dessa människor, som ingen vill låtsas om, men som bär upp den svarta ekonomi som Sverige och hela västerlandet är beroende av.”