Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Satsning på forskning inom historia och psykologi

I en gemensam satsning på forskning finansierar Natur & Kultur i samarbete med Kungl. Vitterhetsakademien fyra forskartjänster: två inom historia och två inom psykologi.

Natur & Kultur stöder samhällsviktig forskning inom några områden där vi har stark utgivning: psykologi och historia. Att stödja fri forskning är vårt sätt att bidra till en kunskapsbaserad och demokratisk samhällsdiskussion.

Läs mer om akademiforskartjänsterna i historia här. 

Läs mer om akademiforskartjänsterna i psykologi här. 

Med detta initiativ tar Natur & Kultur ett första steg för att direkt stödja samhällsviktig forskning inom områden där vi har stark utgivning. Att det sker genom samarbete med Vitterhetsakademien, som har gedigen kompetens och lång erfarenhet av forskningsfinansiering, och inom två viktiga forskningsområden i skärningspunkten mellan psykologi, pedagogik och ungas hälsa gör detta särskilt angeläget. Per Almgren