Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Forskningssatsning för kunskapsbaserad samhällsdiskussion

För att stödja fri forskning och bidra till en kunskapsbaserad samhällsdiskussion finansierar Natur & Kultur tillsammans med Kungl. Vitterhetsakademien två nya akademiforskartjänster inom historia.

Forskaren Martin Jansson tillträdde en treårig tjänst våren 2024 på Institutionen för idéhistoria vid Uppsala universitet. Hans projekt Historisk tid och politisk representation, 1809–1866 handlar om relationen mellan historia och politik under mitten av 1800-talet då Sveriges politiska system förändrades i grunden genom representationsreformen.

Forskaren Therese Svensson tillträdde en treårig tjänst våren 2024 på Institutionen för kultur och lärande vid Södertörns högskola. I projektet Från mörkret stiga vi mot ljuset. Ras och klass i svenskspråkig arbetarlitteratur kommer hon att studera hur föreställningar om ras finns närvarande i den svenska arbetarlitteraturen 1918–1939.

Sedan tidigare finansierar Natur & Kultur två akademiforskartjänster inom psykologi.

Kungl. Vitterhetsakademien grundades 1753 och syftar till att främja humanistiska och samhällsvetenskapliga discipliner.

Läs mer om akademiforskartjänsterna i historia här. 

Läs mer om akademiforskartjänsterna i psykologi här. 

Forskare är en central del av det gemensamma kunskapsbyggandet och därför medverkar vi nu till att det produceras ny forskning på de områden där Natur & Kultur har en lång tradition av stark utgivning. Per Almgren, vd Natur & Kultur