Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Ett samarbete för barns psykiska hälsa och lärande

Det finns ett stort behov av mer kunskap om barn och ungas psykiska hälsa. Därför finansierar Natur & Kultur tillsammans med Kungl. Vitterhetsakademien två treåriga forskartjänster i psykologi. En tjänst om psykisk hälsa och ohälsa hos barn och unga samt en tjänst i pedagogisk psykologi.

Natur & Kultur och Kungl. Vitterhetsakademien stödjer tillsammans forskningen inom psykologi genom att inrätta två nya forskartjänster:

Akademiforskartjänst inom psykisk hälsa och ohälsa
Inriktningen vänder sig till forskare som är verksamma inom området psykisk hälsa och ohälsa hos barn och ungdomar. Av särskilt intresse är att stödja forskning som syftar till att utveckla och utvärdera förebyggande insatser och interventioner för att främja psykisk hälsa i barn- och ungdomsgruppen.

Akademiforskartjänst inom pedagogisk psykologi 
Inriktingen vänder sig till forskare som är verksamma inom området pedagogisk psykologi med fokus på barn eller unga. Av särskilt intresse är att stödja forskning med kognitionsvetenskaplig inriktning som stödjer lärande, minne eller motivation i grundskola eller gymnasieskola. Vidare är forskning om digitala lärresurser eller olika lärplattformar av intresse att stödja.

Med detta initiativ tar Natur & Kultur ett första steg för att direkt stödja samhällsviktig forskning inom områden där vi har stark utgivning. Att det sker genom samarbete med Vitterhetsakademien, som har gedigen kompetens och lång erfarenhet av forskningsfinansiering, och inom två viktiga forskningsområden i skärningspunkten mellan psykologi, pedagogik och ungas hälsa gör detta särskilt angeläget. Per Almgren