Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Samarbete som skriver klart texten

Författarcentrum verkar för att skapa mötesplatser och kontakt mellan författare och allmänheten och slår vakt om yttrandefriheten. Jag skriver i dina ord är ett rikstäckande projekt som syftar till att öka läs- och skrivvanan hos unga genom inspiration och motivation.

Natur & Kultur ger ekonomiskt stöd till Jag skriver i dina ord under läsåret 2022-2023 med förhoppningen att öka läs- och skrivvanan hos många gymnasieungdomar genom inspirerande författarbesök och en nationell skrivtävling.

Skrivtävlingen ger elever som går på gymnasiet möjlighet att utveckla sitt skrivande och vinna fina priser. Den går ut på att eleverna ska komponera en egen litterär text utifrån en valfri dikt eller låttext.

Jag skriver i dina ord arrangerades för första gången 2014-2015 av Forum för poesi och prosa, Författarcentrum Väst. Då var tävlingen endast öppen för bidrag från elever i Västra Götalandsregionen, men från och med 2016-2017 är tävlingen rikstäckande. Projektledare finns på respektive kontor i Författarcentrum norr, öst och syd samt väst, som också har det övergripande projektledaransvaret.

Tävlingen går ut på att komponera en egen litterär text utifrån en valfri dikt eller låttext. Tre vinnare utses och får traditionsenligt ta emot pris på Forum för poesi och prosas säsongsavslutning i maj 2023 i Göteborg.

Vi samarbetar med Författarcentrum för att de arbetar med språket som kulturellt och gestaltande instrument och därmed verkar för att stärka demokratin.

Vi ger även stöd till Författarcentrum genom På riktigt - sakprosa i skolan.