Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Nästa generations politiska ledare

För att kunna utöva sina demokratiska rättigheter krävs det att man skaffar sig en röst. Höj Rösten Politikerskola är Sveriges första och enda politiskt obundna utbildning för framtidens politiska ledare.

Höj Rösten Politikerskola startade 2016 som Sveriges första och enda politiskt obundna politikerutbildning. Skolan skapar lärande som ger politiska supertalanger verktyg för att växa till framtidens politiska ledare och omvandla sitt samhällsengagemang till politiskt inflytande.

Syftet med Höj Rösten Politikerskola är att vitalisera den svenska demokratin och minska det demokratiska utanförskapet genom breddad rekrytering och skolning av framtida politiska ledare. De strävar särskilt efter att förbättra representationen av underrepresenterade grupper inom politiken.

Natur & Kultur ger stöd för läsåret 2020-2021, med eventuell förlängning ytterligare två läsår, för att bidra till att vitalisera demokratin genom breddad rekrytering och skolning av framtidens politiska ledare