Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Nästa generations politiska ledare

Höj Rösten Politikerskola vitaliserar den svenska demokratin genom breddad rekrytering och skolning av en ny generation politiska ledare. De strävar särskilt efter att förbättra representationen av underrepresenterade grupper i politiken.

Utbildningen riktar sig till unga samhällsförändrare utanför partipolitiken till att ta steg mot ett ökat samhällsengagemang under läsåret. Deltagarna, som är 22-25 stycken under läsåret, ges verktyg för att axla ledarroller inom politiken. Studenterna lär sig bland annat de politiska ideologierna, den svenska förvaltningsmodellen i praktiken och politiskt förändringsarbete samt metoder för policyutveckling.

Skolan är en del av Apolitical Academy Globals nätverk av politikerskolor. Under 2021 bidrog Höj Rösten Politikerskola även med rådgivning och stöd till nya politikerskolor i Georgien, Azerbajdzjan, Armenien och Paraguay.

Vi samarbetar med Höj Rösten Politikerskola för att de bidrar till att stärka demokratin genom att fler röster får höras.

 

Det var den mest lärorika perioden i mitt liv, där jag fick lära mig mer om mig själv. Jag utvecklades som person och lärde mig om hur politiken fungerar. Idag har jag en annan respekt för politiker och arbetar på helt andra sätt än innan. Khalid Mohammed, ordförande Förenade Förorter