Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Nästa generations politiska ledare

För att kunna utöva sina demokratiska rättigheter krävs det att man skaffar sig en röst.

Höj Rösten Politikerskola är en partipolitiskt obunden ledarutbildning på ett läsår, som vitaliserar den svenska demokratin genom breddad rekrytering och skolning av framtida politiska ledare. Utbildningen riktar sig till unga samhällsförändrare utanför partipolitiken och ger deltagarna verktyg för att axla ledarroller inom politiken. Under läsåret utmanas de att ta steg mot ökat politiskt engagemang.

Inför antagningen hösten 2021 var antalet ansökningar det högsta någonsin. 25 har antagits och rustas för att bli framtidens samhällsförändrare. 

Politikerskolan stöttar idag också ett nätverk av drygt 100 politiska ledartalanger och är en del av ett globalt nätverk av politiskt obundna ledarakademier genom Apolitical Academy.

Vi samarbetar med Höj Rösten Politikerskola för att stärka vår demokrati eftersom det krävs att man skaffar sig en röst för att kunna utöva sina demokratiska rättigheter.