Översättarpris

Svenska Akademien har beslutat tilldela Margareta Eklöf och Eva Johansson stiftelsen Natur & Kulturs översättarpris år 2019. Priset, som instiftades 1985, avser att belöna personer som gjort förtjänstfulla översättningar till eller från svenska språket.

Svenska Akademien delar varje år ut Stiftelsen Natur & Kulturs översättarpris, som omfattar två pris. 2019 har prissumman höjts till sextiotusen kronor vardera. 

Margareta Eklöf är född 1930 och översätter sedan tidigt 1970-tal från engelska, norska och danska. Hon har översatt drygt 500 titlar, mest sakprosa, men även romaner och barnböcker. Utöver ett stipendium från Bonniers tilldelades hon 2017 ALIS pris som Upphovsrättens hjälte.

Eva Johansson har arbetat som översättare sedan 2003. Samtida engelskspråkig skönlitteratur är hennes specialitet och hon har bland annat översatt Sarah Perry, Daniel Woodrell, John Williams, Wallace Stegner och Claire Messud.

Tidigare pristagare

2018 - Lena E. Heyman och Johanne Lykke Holm
2017 – Anna Bengtsson och Ola Wallin
2016 – Magnus Lindman och Ervin Rosenberg
2015 – Ingrid Börge och Morgan Nilsson
2014 – Anna Gunnarsdotter Grönberg och Maria Ortman
2013 – Laura Cangemi och Ulla Ekblad-Forsgren
2012 – Lars-Håkan Svensson och Akirako Hishiki 
2011 – Ylva Hellerud och Martin Tegen 
2010 – Karin Löfdahl och Rika Lesser 
2009 – Lena Grumbach och Magnus Hedlund
2008 – Jean-Babtiste Brunet-Jailly och Peter Landelius 
2007 – Silvia Airik-Priuhka och Eva Sjöstrand 
2006 – Hans Björkegren och Cristina Lombardi 
2005 – Hans Blomqvist och Erik Ågren 
2004 – Anne Marie Berg och Sture Pyk 
2003 – Einar Heckscher och Enrico Tiozzo
2002 – Margareta Wentz Edgardh och Güran Uckan 
2001 – Elena Balzamo och Hans-Jacob Nilsson
2000 – Barbro Andersson och Halina Thylwe 
1999 – Ulrika Wallenström och Einar Bragi 
1998 – Sten Hidal och Karin Mossdal 
1997 – Ingemar & Mikaela Leckius och Else Lundgren 
1996 – Lars Bjurman och Lars Kleberg 
1995 – Kerstin Gustafsson och Barbara Lönnqvist 
1994 – Birgit Edlund och Greta Hjelm-Milczyn 
1993 – Ulla Brunkrona och Klaus-Jürgen Liedtke 
1992 – Janos Csatlós och Ulf Peder Hallberg 
1991 – Hans Grössel och Johan Malm 
1990 – Eva Linjegren och Leonard Neuger
1989 – Lars Erik Blomqvist och Juris Kronberg 
1988 – Detlef Brennecke och Ulrika Wallenström 
1987 – Brista Edfelt 
1986 – Ulla Rosén
1985 – Gunnel Vallquist