Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Översättarpris

Svenska Akademien har beslutat tilldela Bengt Eriksson och Hedwig M. Binder stiftelsen Natur & Kulturs översättarpris år 2020. Priset, som instiftades 1985, avser att belöna personer som gjort förtjänstfulla översättningar till eller från svenska språket.

Svenska Akademien delar varje år ut Stiftelsen Natur & Kulturs översättarpris, som omfattar två pris på sextiotusen kronor vardera. 

Bengt Eriksson är tolk och översättare, född 1949. Han översätter facklitteratur från ryska till svenska och har bland annat översatt Jurij Lotmans Filmens semiotik och filmestetiska frågor, Galina Sjebaldinas Karolinska krigsfångar i Sibirien och Boris Grigorjevs Illegalister: KGB:s hemligaste spioner."

Hedwig M. Binder är född 1956 och översätter från svenska, danska och norska till tyska. Bland de svenska författare Binder översatt återfinns Kerstin Ekman, Christine Falkenland, Karin Alvtegen och Elisabeth Åsbrink.

Tidigare pristagare

2019 - Margareta Eklöf och Eva Johansson
2018 - Lena E. Heyman och Johanne Lykke Holm
2017 – Anna Bengtsson och Ola Wallin
2016 – Magnus Lindman och Ervin Rosenberg
2015 – Ingrid Börge och Morgan Nilsson
2014 – Anna Gunnarsdotter Grönberg och Maria Ortman
2013 – Laura Cangemi och Ulla Ekblad-Forsgren
2012 – Lars-Håkan Svensson och Akirako Hishiki 
2011 – Ylva Hellerud och Martin Tegen 
2010 – Karin Löfdahl och Rika Lesser 
2009 – Lena Grumbach och Magnus Hedlund
2008 – Jean-Babtiste Brunet-Jailly och Peter Landelius 
2007 – Silvia Airik-Priuhka och Eva Sjöstrand 
2006 – Hans Björkegren och Cristina Lombardi 
2005 – Hans Blomqvist och Erik Ågren 
2004 – Anne Marie Berg och Sture Pyk 
2003 – Einar Heckscher och Enrico Tiozzo
2002 – Margareta Wentz Edgardh och Güran Uckan 
2001 – Elena Balzamo och Hans-Jacob Nilsson
2000 – Barbro Andersson och Halina Thylwe 
1999 – Ulrika Wallenström och Einar Bragi 
1998 – Sten Hidal och Karin Mossdal 
1997 – Ingemar & Mikaela Leckius och Else Lundgren 
1996 – Lars Bjurman och Lars Kleberg 
1995 – Kerstin Gustafsson och Barbara Lönnqvist 
1994 – Birgit Edlund och Greta Hjelm-Milczyn 
1993 – Ulla Brunkrona och Klaus-Jürgen Liedtke 
1992 – Janos Csatlós och Ulf Peder Hallberg 
1991 – Hans Grössel och Johan Malm 
1990 – Eva Linjegren och Leonard Neuger
1989 – Lars Erik Blomqvist och Juris Kronberg 
1988 – Detlef Brennecke och Ulrika Wallenström 
1987 – Brista Edfelt 
1986 – Ulla Rosén
1985 – Gunnel Vallquist