Översättarpris

Svenska Akademien har beslutat tilldela Lena E. Heyman och Johanne Lykke Holm stiftelsen Natur & Kulturs översättarpris år 2018. Priset, som instiftades 1985, avser att belöna personer som gjort förtjänstfulla översättningar till eller från svenska språket.

Svenska Akademien delar varje år ut Stiftelsen Natur & Kulturs översättarpris, som omfattar två pris om fyrtiotusen kronor vardera. 

Lena E. Heyman är född 1944 och är verksam som översättare från engelska och spanska till svenska. Hon har bland annat översatt den chilenske författaren Roberto Bolaño (sex romaner och två novellsamlingar) och den spanske författaren Javier Marías (bland annat trilogin Ditt ansikte i morgon). Lena E. Heyman tilldelades år 2011 Årets översättning, av översättarsektionen inom Sveriges författarförbund, för Roberto Bolaños roman 2666 och hon har även tagit emot Samfundet de nios översättarpris.

Johanne Lykke Holm är född 1987 och utbildad i Litterär gestaltning på Valand, Göteborgs universitet och är bosatt i Köpenhamn. Hon är översättare från danska till svenska och debuterade som författare 2017. Johanne Lykke Holm har bland annat översatt de danska författarna Josefine Klougart och Yahya Hassan. För översättningen av En av oss av Josefine Klougart tilldelades hon ett hedersomnämnande 2014 av Sveriges författarförbund.

Tidigare pristagare

2017 – Anna Bengtsson och Ola Wallin
2016 – Magnus Lindman och Ervin Rosenberg
2015 – Ingrid Börge och Morgan Nilsson
2014 – Anna Gunnarsdotter Grönberg och Maria Ortman
2013 – Laura Cangemi och Ulla Ekblad-Forsgren
2012 – Lars-Håkan Svensson och Akirako Hishiki 
2011 – Ylva Hellerud och Martin Tegen 
2010 – Karin Löfdahl och Rika Lesser 
2009 – Lena Grumbach och Magnus Hedlund
2008 – Jean-Babtiste Brunet-Jailly och Peter Landelius 
2007 – Silvia Airik-Priuhka och Eva Sjöstrand 
2006 – Hans Björkegren och Cristina Lombardi 
2005 – Hans Blomqvist och Erik Ågren 
2004 – Anne Marie Berg och Sture Pyk 
2003 – Einar Heckscher och Enrico Tiozzo
2002 – Margareta Wentz Edgardh och Güran Uckan 
2001 – Elena Balzamo och Hans-Jacob Nilsson
2000 – Barbro Andersson och Halina Thylwe 
1999 – Ulrika Wallenström och Einar Bragi 
1998 – Sten Hidal och Karin Mossdal 
1997 – Ingemar & Mikaela Leckius och Else Lundgren 
1996 – Lars Bjurman och Lars Kleberg 
1995 – Kerstin Gustafsson och Barbara Lönnqvist 
1994 – Birgit Edlund och Greta Hjelm-Milczyn 
1993 – Ulla Brunkrona och Klaus-Jürgen Liedtke 
1992 – Janos Csatlós och Ulf Peder Hallberg 
1991 – Hans Grössel och Johan Malm 
1990 – Eva Linjegren och Leonard Neuger
1989 – Lars Erik Blomqvist och Juris Kronberg 
1988 – Detlef Brennecke och Ulrika Wallenström 
1987 – Brista Edfelt 
1986 – Ulla Rosén
1985 – Gunnel Vallquist