Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Översättarpris

Natur & Kulturs översättarpris delades mellan 1985 och 2021 ut av Svenska Akademien. Priset avser att belöna två personer som gjort förtjänstfulla översättningar till eller från svenska språket och tilldela dem 60 000 kr var.

Pristagare

2021 - Maria Björkman och Niclas Hval
2020 - Bengt Eriksson och Hedwig M. Binder
2019 - Margareta Eklöf och Eva Johansson
2018 - Lena E. Heyman och Johanne Lykke Holm
2017 – Anna Bengtsson och Ola Wallin
2016 – Magnus Lindman och Ervin Rosenberg
2015 – Ingrid Börge och Morgan Nilsson
2014 – Anna Gunnarsdotter Grönberg och Maria Ortman
2013 – Laura Cangemi och Ulla Ekblad-Forsgren
2012 – Lars-Håkan Svensson och Akirako Hishiki 
2011 – Ylva Hellerud och Martin Tegen 
2010 – Karin Löfdahl och Rika Lesser 
2009 – Lena Grumbach och Magnus Hedlund
2008 – Jean-Babtiste Brunet-Jailly och Peter Landelius 
2007 – Silvia Airik-Priuhka och Eva Sjöstrand 
2006 – Hans Björkegren och Cristina Lombardi 
2005 – Hans Blomqvist och Erik Ågren 
2004 – Anne Marie Berg och Sture Pyk 
2003 – Einar Heckscher och Enrico Tiozzo
2002 – Margareta Wentz Edgardh och Güran Uckan 
2001 – Elena Balzamo och Hans-Jacob Nilsson
2000 – Barbro Andersson och Halina Thylwe 
1999 – Ulrika Wallenström och Einar Bragi 
1998 – Sten Hidal och Karin Mossdal 
1997 – Ingemar & Mikaela Leckius och Else Lundgren 
1996 – Lars Bjurman och Lars Kleberg 
1995 – Kerstin Gustafsson och Barbara Lönnqvist 
1994 – Birgit Edlund och Greta Hjelm-Milczyn 
1993 – Ulla Brunkrona och Klaus-Jürgen Liedtke 
1992 – Janos Csatlós och Ulf Peder Hallberg 
1991 – Hans Grössel och Johan Malm 
1990 – Eva Linjegren och Leonard Neuger
1989 – Lars Erik Blomqvist och Juris Kronberg 
1988 – Detlef Brennecke och Ulrika Wallenström 
1987 – Brista Edfelt 
1986 – Ulla Rosén
1985 – Gunnel Vallquist